התכנית הלאומית:

מובילים דיגיטליים

"...מיזם ישראל דיגיטלית אותו אנחנו מקימים היום, יציב את ישראל כמדינה מובילה בתחום השירותים הדיגיטליים לאזרח. העולם הולך לכיוון הזה...זהו צעד חברתי מהמדרגה הראשונה שיוביל לצמצום פערים חברתיים וגיאוגרפיים"

ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו

ישיבת הממשלה 15.12.2013

מובילים במספרים

מובילים דיגיטליים (בוגרים ומובילים בהכשרה)

250

משרדי ממשלה ויחידות סמך

46

26

NGO

53

רשויות מקומיות

שני שרביט.JPG

"התוכנית פתחה לי חלון ללמידה משותפת ולהחלפה של רעיונות עם המון אנשים מיוחדים ומוכשרים. התוכנית גם אפשרה לי לצאת מהבועה היומיומית ולעצור לחשיבה מעמיקה על סוגיות בניהול ובתמורות שמתחוללות סביבנו במובן הדיגיטלי, תוך עידוד להיות מי שמובילים את התמורות הללו למקום הנכון במסגרת הממשלה".

שני שרביט

ראש אגף בכיר מדיניות וארגון במטה הסייבר הלאומי