התכנית הלאומית:

מובילים דיגיטליים

מדריך להפעלת התוכנית

"...מיזם ישראל דיגיטלית אותו אנחנו מקימים היום, יציב את ישראל כמדינה מובילה בתחום השירותים הדיגיטליים לאזרח. העולם הולך לכיוון הזה...זהו צעד חברתי מהמדרגה הראשונה שיוביל לצמצום פערים חברתיים וגיאוגרפיים"

ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו

ישיבת הממשלה 15.12.2013

באתר זה קיבצנו את הידע המקצועי והניסיון הנצבר בבניית תכניות מובילים דיגיטליים לטובת כל מי שעוסק בפיתוח הון אנושי בעידן הדיגיטלי, אתגר שניצב לפתחם של ארגונים רבים. אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ובהצלחה.

מובילים במספרים

מובילים דיגיטליים (בוגרים ומובילים בהכשרה)

185

משרדי ממשלה ויחידות סמך

33

20

NGO

36

רשויות מקומיות

"התוכנית פתחה לי חלון ללמידה משותפת ולהחלפה של רעיונות עם המון אנשים מיוחדים ומוכשרים. התוכנית גם אפשרה לי לצאת מהבועה היומיומית ולעצור לחשיבה מעמיקה על סוגיות בניהול ובתמורות שמתחוללות סביבנו במובן הדיגיטלי, תוך עידוד להיות מי שמובילים את התמורות הללו למקום הנכון במסגרת הממשלה".

שני שרביט

ראש אגף בכיר מדיניות וארגון במטה הסייבר הלאומי

תוכן העניינים:

מובילים דיגיטלים מובילים דיגיטליים איך לעשות מובילים דיגיטלים איך לעשות מובילים דיגיטליים תכנית מובילים דיגיטלים תוכנית מובילים דיגיטלים מובילים שלטון מקומי תוכנית מובילים דיגיטליים תוכנית מובילים לשלטון המקומי