רשת המובילים

Aiman Saif

Director of the Authority for Economic Development of Minority Sectors, Prime Minister's Office

איימן סייף

מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים (לשעבר)

הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי

050-6205017

איימן סייף

מחזור ממשלתי א'

Since 2008, Aiman serves as director of the Authority for Economic Development of Minority Sectors in the Prime Minister's Office. He was responsible for establishing the Authority, for hiring its workers and for accessing its budgets. Aiman led government decisions allocating over 3 billion shekels to the economic development of minority settlements. Current efforts focus upon establishing an investment fund for the business sector, initiating projects for the advancement of women's employment, establishing a joint venture (Kav Mashve), government decisions regarding fair representation, establishing centers for career guidance, a program for encouraging export, establishment of a Small Business Development Center in the Galilee, and assistance to potential investors. In addition, Aiman established the Authority's advisory board, comprised of leaders of the Israeli business sector, Jews and Arabs, for discussing issues related to the development and economic integration of minority sectors.

Between the years 1996-2008, Aiman served as senior area director in the economic branch of the Prime Ministers' Office, where he was responsible for issues related to the local authorities, housing, business and investments, infrastructure and business development. In parallel, between the years 1998-2004, Aiman was on the staff of the University of Derby, where he lectured in the following areas: Business Management, European Economy, International Management, Economics and Politics, and Strategic Planning.

In his previous positions, Aiman served as an economist in the Ministry of Economy and Planning, and director of Marketing and Business Development at HAVI, a company in Germany that deals with international logistics.

Aiman currently fills many additional roles. He serves as a director in a number of bodies – the Investment Center in the Ministry of Industry, Commerce and Employment, the National Council of Planning and Construction, the Sub-Committee on Planning and Construction of National Infrastructures, the board of directors of the Small Businesses Authority, and the board of directors of the Galilee Small Business Development Center.

Aiman has an MA in Planning and International Development from Clark University, USA, and an MBA from Bamberg University in Western Germany. He also studied the German language in Frankfurt and in the University of Marburg.

החל משנת 2008 משמש איימן כמנהל הרשות לפיתוח כלכלי של מגזרי המיעוטים במשרד ראש הממשלה. במסגרת תפקיד זה היה אחראי על הקמת הרשות, גיוס העובדים והשגת תקציבים לרשות. איימן הוביל החלטות ממשלה לפיתוח כלכלי של יישובי המיעוטים בהיקף של מעל 3 מיליארד ₪. מאמצים נוכחיים מתמקדים בהקמת קרן השקעות למגזר העסקי, ייזום פרויקטים לקידום תעסוקת נשים, הקמת מיזם משותף -קו משווה, החלטות ממשלה בנושא ייצוג הולם, הקמת מרכזים להכוון תעסוקתי, תכנית לעידוד הייצוא, הקמת מט"י אל ג'ליל וסיוע למשקיעים פוטנציאלים. בנוסף לכך הקים איימן מועצה מייעצת לרשות, המורכבת מבכירי המשק הישראלי, יהודים וערבים, שמטרתה לדון בסוגיות הקשורות לפיתוח ולשילוב כלכלי של מגזר המיעוטים.

בשנים 2008-1996 שימש איימן כמנהל תחום בכיר באגף הכלכלי במשרד ראש הממשלה שם היה ממונה על נושאי רשויות מקומיות, תחבורה, שיכון, עסקים והשקעות, תשתיות ופיתוח עסקי. במקביל היה איימן חבר בסגל אוניברסיטת דרבי בין השנים 2004-1998 שם הרצה בתחומים: ניהול עסקי, כלכלה אירופית, ניהול בינלאומי, כלכלה ופוליטיקה, תכנון אסטרטגי.

בתפקידיו הקודמים שימש איימן כלכלן במשרד הכלכלה והתכנון ומנהל שיווק ופיתוח עסקי בחברת האווי בגרמניה, העוסקת במשלוחי מטענים בינלאומיים.

בימים אלה ממלא היימן תפקידים רבים נוספים, הוא מכהן כדירקטור במספר גופים- מנהלת מרכז ההשקעות במשרד התמ"ת, המועצה הארצית לתכנון ובניה, וועדת משנה לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות, הוועד המנהל של הרשות לעסקים קטנים ובוועד המנהל של מט"י אל ג'ליל.

לאיימן תואר שני בתכנון ופיתוח בינלאומי מטעם ה- USA, Clark University. איימן מחזיק גם בתואר שני במנהל עסקים מטעםBamberg University במערב גרמניה.

בנוסף לאלו למד איימן את השפה הגרמנית בפרנקפורט ובאוניברסיטת מרבורג.