רשת המובילים

Alby Malka

Director of the Information System Department, Ministry for Social Equality

אלבי מלכה

מנהל אגף מערכות מידע

המשרד לשיוויון חברתי

050-6221764

אלבי מלכה

מחזור ממשלתי ב'

Alby is currently Director of the Information Systems Department in the Ministry for Social Equality.

He has a Master's Degree in Business Administration from the Technion, and another Master's Degree in Philosophy from Tel Aviv University.

Prior to his current position, between 2003-2015, he directed "Nativ" – the Information Systems Unit in the Prime Minister's Office. Among his other previous positions, he served as IT Manager in the Antitrust Authority, and as a consultant on behalf of several technology companies. Throughout the years, and alongside these positions, Alby also lectures in professional courses in the field of information systems and security.

As Chief Information Officer of the Ministry for Social Equality, which houses the E-Government Unit, his digital vision is to promote and disseminate innovative technological solutions, to establish a digital organizational culture, and to make services highly efficient and accessible – thereby contributing to realization of the Ministry's goals related to narrowing social gaps.

אלבי מלכה מכהן כמנהל אגף מערכות מידע במשרד לשוויון חברתי. לפני כן, בין השנים 2003-2015 ניהל את יחידת מערכות המידע במשרד ראש הממשלה – "נתיב". בין תפקידיו השונים בעבר גם שימש כמנהל IT ברשות ההגבלים העסקיים, וכיועץ מטעם מספר חברות טכנולוגיה. לאורך השנים ובמקביל לתפקידיו אלה אלבי גם מרצה בקורסים מקצועיים בתחום מערכות ואבטחת המידע .

בהשכלתו אלבי בעל תואר שני במנהל עסקים מהטכניון, ותואר שני נוסף בפילוסופיה מטעם אוניברסיטת ת"א.

כמנמ"ר המשרד לשוויון חברתי, משרד שמטה ישראל דיגיטלית הינה אחת מיחידותיו, אלבי חרט על דגלו לקדם ולהטמיע פתרונות טכנולוגיים חדשניים, להנחיל תרבות ארגונית דיגיטלית, ולהנגיש שירותים לאזרח באופן היעיל ביותר, ובכך להיות גורם מקדם ומשפיע בקידום מטרות המשרד הנוגעות לצמצום פערים חברתיים.