רשת המובילים

Ariel Finkelstein

Assistant Director of Planning and Supervision, Beitar Illit Municipality

אריאל פינקלשטיין

עוזר מנכ"ל ומנהל תחום תכנון ובקרה

עיריית בית"ר עילית

054-2083388‬

אריאל פינקלשטיין

מחזור מוניציפלי ב'

Ariel has served as the assistant director general of the municipality of Beitar Ilit since October, 2016. He is responsible for writing the municipality's work plans and monitoring the performance of the municipality's various units. As part of the planning process, Ariel is writing a multi-year digitization plan for the municipality and its implementation. In addition, Ariel coordinates fund raising from various government ministries.

Between the years 2014-2016 Ariel was a cadet in the program "Cadets for Local Government", a program of the Ministry of the Interior. At the same time, he was a research fellow at the Institute for Zionist Strategies and later at the Israel Democracy Institute, and published several studies on public policy.

Ariel is currently writing his doctoral dissertation at the Department of Political Science at Bar-Ilan University. He holds a BA in Philosophy, Economics and Political Science from the Hebrew University and an MA in Public Policy from the University of Haifa, where he wrote a thesis on corruption in the field of planning and building in local governments in Israel.

מאוקטובר 2016 משמש אריאל כעוזר המנכ"ל בעיריית ביתר עילית. במסגרת תפקיד זה מוביל אריאל את תחום כתיבת תכניות העבודה בעירייה ואת תהליכי המדידה והבקרה על ביצועי יחידות העירייה השונות. כחלק מהליכי התכנון עוסק אריאל בכתיבת תכנית דיגיטציה רב שנתית לעירייה ובהטמעתה. בנוסף, מרכז אריאל את תחום גיוס המשאבים ממשרדי הממשלה השונים.

בין השנים 2016-2014 היה אריאל צוער במסגרת תכנית "צוערים לשלטון מקומי" של משרד הפנים. במקביל, היה עמית מחקר במכון לאסטרטגיה ציונית ולאחר מכן במכון הישראלי לדמוקרטיה, ופרסם מספר מחקרים בתחומי המדיניות הציבורית.

אריאל כותב היום את עבודת הדוקטורט שלו במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת בר אילן. הוא בוגר תואר ראשון בתכנית המשולבת ללימודי פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ) באוניברסיטה העברית ותואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה, במסגרתו כתב עבודת תזה בנושא השחיתות בתחום התכנון והבנייה בשלטון המקומי בישראל.