רשת המובילים

Ariel Levy

senior Deputy Director General and Director Pedagogical Aministration, Ministry of Education

אריאל לוי

סמנכ"ל, מנהל המינהל הפדגוגי

משרד החינוך

050-6282118

אריאל לוי

מחזור ממשלתי א'

Since 2014, Ariel has served as senior deputy director of the Education Ministry and head of the Pedagogy Administration. The Pedagogy Administration is the central body in the Ministry of Education that integrates pedagogical policy with the age range and special populations. It has the task of leading central reforms in the educational system.

Between the years 2007-2013, Ariel was head of the Development and Learning area in the "Avnei Rosha" Institute, the Israeli Center for School Leadership responsible for managing the professional development of school principals in the State of Israel. Between 2001-2007, Ariel service as principal in the six-year comprehensive high school in Gilo, Jerusalem.

Prior to this, Ariel filled a wide range of educational positions, including: facilitator for teachers, principals and schools in the "Thinking Communities" program at the Branco Weiss Institute; director of the Meetings Project and group facilitator in the Melitz Institute for Jewish and Zionist Education; head of the British wing and social coordinator in the Jewish Agency "Israel Experience", programs for Jewish youth from Great Britain run by the Youth and Pioneer Department (currently the Education Department).

Ariel is currently completing his doctorate in Education at the Hebrew University. He has an MA in Philosophy and a BA in Philosophy and Education, both from the Hebrew University. Ariel has a teaching certificate.

In addition, Ariel is a graduate of the School for Educational Leadership at the Mandel Institute.

החל משנת 2014 אריאל משמש סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי במשרד החינוך. המינהל הפדגוגי הוא הגוף המרכזי במשרד החינוך המתכלל מדיניות פדגוגית, גילאית וביחס אוכלוסיות ייחודיות. המינהל הפדגוגי אמון על הובלת רפורמות מרכזיות במערכת החינוך.

בין השנים 2013-2007 היה אריאל ראש תחום התפתחות ולמידה במכון "אבני ראשה", המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית האחראי על ניהול ההתפתחות המקצועית של מנהלי בתי הספר במדינת ישראל.

בין השנים 2007-2001 שימש אריאל מנהל בית ספר התיכון השש שנתי המקיף בגילה.

לפני כן, אריאל מילא רצף של תפקידי חינוך ביניהם: מנחה מורים, מנהלים ובתי ספר בתכנית "קהילות חשיבה" במכון ברנקו וייס, מנהל פרוייקט מפגשים ומנחה קבוצות במכון מלי"ץ - המכונים לחינוך יהודי ציוני, מנהל אגף בריטניה ורכז חברתי ב"החוויה הישראלית" תכניות לקבוצות נוער יהודי מבריטניה, מחלקת הנוער והחלוץ (היום מחלקת החינוך) של הסוכנות היהודית ועוד.

בימים אלו משלים אריאל תואר שלישי בחינוך מטעם האוניברסיטה העברית. לאריאל תואר שני בפילוסופיה ותואר ראשון בפילוסופיה וחינוך, שניהם מטעם האוניברסיטה העברית.

לאריאל תעודת הוראה. בנוסף, אריאל הוא בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית, מכון מנדל.