רשת המובילים

Arlette Moyal

Director of the Department of Social Services

Bnei Brak Municipality

ארלט מויאל

מנהלת אגף שירותים חברתיים

עיריית בני ברק

050-4160762

ארלט מויאל

מחזור מוניציפלי א'

Arlette came on Aliyah as a Zionist in the 1970's, and went on to build herself in terms of academic studies, family and career. Arlette filled numerous field positions, till reaching her current position as Director of the Department of Social Services of the Bnei Brak Municipality.

Arlette has the capacity to learn, invest, persist, and think out-of-the-box. Most of all, she has an insatiable curiosity. Arlette developed a model of mediation and spiritual and communal leadership with the Hardi population that enabled her and her staff to relate to issues that previously had gone untouched, including children at risk and their identification in the schools. All this was carried out with cultural sensitivity and dignity, and significantly contributes to the population's wellbeing.

Arlette's digital vision is to provide an equal opportunity for the city's population, through mediation and providing solutions for the digital gap.

ארלט עלתה לארץ בשנות ה-70 מתוך ציונות ובנתה את עצמה הן מבחינת לימודים אקדמיים, הן מבחינת הקמת משפחה והן מבחינת פתוח קריירה. בעבר ארלט מילאה תפקידי שטח ועד לתפקיד בו היא נמצאת היום כמנהלת האגף לשירותים חברתיים בעיריית בני ברק.

ארלט בעלת יכולת למידה, השקעה, התמדה, חשיבה מחוץ לקופסה, ובעיקר סקרנות גדולה.

עם האוכלוסייה החרדית פיתחה ארלט מודל של גישור ומנהיגות רוחנית והקהילתית אשר עזר לה ולצוות שלה לנגוע בנושאים אשר לא נגעו בהם עד אז - ילדים בסיכון ואיתורם בתוך מוסדות לימוד. כל זאת נעשה מתוך רגישות תרבותית וכבוד האדם, ותרם לקידום רווחת האוכלוסייה במידה ניכרת.

החזון הדיגיטלי של ארלט הוא מתן הזדמנות שווה לאוכלוסיית העיר תוך גישור ומתן מענה לפער הדיגיטלי.