רשת המובילים

Avi Ben Hamo

Director General

Netanya Municipality

אבי בן-חמו

מנכ"ל

עיריית נתניה

אבי בן-חמו

Avi has served in the past as Director General of the Petah Tiqwa and Kefar Sava Municipalities. Originally specializing in Finance, he has been active in the public sector for the past 19 years.

Avi has been involved in the context of public service both in designing work plans, including strategic planning, and in adapting organizational structures to manage tasks. Similarly, he has been invited on numerous occasions to bridge and connect the political echelon, that determines and sets policy, and the professional echelon responsible for implementing it.

Avi is married and father to three children.

Avi's digital vision is to create management possibilities for his staff that will promote streamlining and the effective performance of tasks.

בעברו כיהן אבי כמנכ"ל עיריות פתח תקווה וכפר סבא, כמו כן איש כספים במקור ופועל במגזר הציבורי ב-19 שנים האחרונות.

במסגרת השירות הציבורי אבי מעורב הן בבינוי תכניות עבודה לרבות תכנון אסטרטגי והתאמת מבנה ארגוני לניהול המשימות. כמו כן, נדרשת לא פעם אחת הצורך לגשר לחבר בין הדרג הפוליטי אשר קובע ומטווה את המדיניות והדרג המקצועי אשר אמור לבצע את המשימות.

אבי נשוי ואב לשלושה ילדים.

החזון הדיגיטלי של אבי הוא לייצר אפשרויות ניהוליות לצוות שלו התייעלות ואפקטיביות של המשימות.