רשת המובילים

Chava Erlich

City Engineer

Petah Tiqwa Municipality

חוה ארליך רוגינסקי

מהנדסת העיר

עיריית פתח תקווה

050-5606766

חוה ארליך רוגינסקי

מחזור מוניציפלי א'

An architect by profession, Chava has a Master's Degree and a Doctorate in City Planning from the Technion. She also has a Master's Degree in Public Administration from Harvard University, which she earned in the context of the Wexner Foundation project, and has participated in additional professional trainings.

She is Petah Tiqwa's City Engineer since 2014. Prior to this, she was City Engineer in Upper Nazareth, and engineer of the "Shomron" local committee.

Chava led processes of organizational and professional change in the organizations she worked in, especially improving the flow of information, the work interfaces, and the processes required for performance of their tasks as engineering administrations. All these have led to improved services to clients. Chava sees service in the public sector, and particularly in local government, as a calling and she loves her work tremendously.

Chava is 50 years old, married, and a mother to four children.

Her digital vision is improving interfaces with clients and residents, done professionally and a service orientation, combined with sensitivity and tolerance.

אדריכלית במקצוע, חוה בעלת תואר שני ודוקטורט בתכנון ערים מהטכניון. בנוסף היא בעלת תואר שני במינהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד במסגרת פרוייקט "קרן ווקסנר", וכן הכשרות מקצועיות נוספות.

מאז 2014 מהנדסת העיר של פתח תקוה, לפני כן מה"ע של נצרת עילית, לפני כן מהנדסת וועדה מקומית גדולה "שומרון". חוה הובילה תהליכי שינוי אירגוני ומקצועי באירגונים בהם עבדה, בעיקר בכיוון של שיפור זרימת מידע וממשקי עבודה בין עובדים, וכן טיוב תהליכים לביצוע המשימות שלהם כמינהל הנדסה. כפועל יוצא - שיפור שירות מול כלל לקוחותינו.

חוה רואה בשירות במיגזר הציבורי בכלל, ובמקומי בפרט, שליחות ואוהבת מאוד את עבודה. חוה בת 50, נשואה ואם לארבעה.

החזון הדיגיטלי של חוה הוא שיפור הממשקים עם לקוחות ותושבים, מתוך מקצוענות ושירותיות בד בבד עם רגישות וסובלנות.