רשת המובילים

Dafna Lifshitz

Executive Director, NGO Tapuach

דפנה ליפשיץ

מנכ"לית

עמותת תפוח

054-2202702

דפנה ליפשיץ

מחזור ממשלתי א'

As of 2002, Dafna serves as executive director of the NGO Tapuach that works increase the accessibility of information and technologies in order to narrow social gaps in Israel and to create equal opportunities for populations on the geographic and social peripheries. Tapuach specializes in the creation, management and implementation of nationwide technological programs that combine professional trainings with a social perspective, and that are adapted for all sectors, populations and age groups. The NGO operates about twenty different such programs, in which more than 200 counselors as well as youth volunteer throughout the country in about 350 locations. The NGO realizes its mission by creating partnerships with businesses, public agencies and social organizations, and it is recognized as a licensed academy for multinational hi-tech companies such as Intel, Microsoft-Cisco, Google and more. For this work, Dafna has received the Prime Minister's Award for Entrepreneurship and Innovation and the International Alliance for Women (TIAW) "World of Difference" award.

Dafna has BA degrees in Law and in Literature and English Linguistics, both from the Hebrew University. She is a graduate of the seventh cohort of the Program for Developing Leadership of NGO Executive Directors, in the Elka Institute for Leadership and Governance.

החל משנת 2002 משמשת דפנה מנכ"לית עמותת תפוח הפועלת לצמצום פערים חברתיים בישראל ויצירת הזדמנות שווה לאוכלוסיית הפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל באמצעות הנגשת מידע וטכנולוגיה. עמותת תפוח מתמחה ביצירה, ניהול והפעלת תכניות טכנולוגיות בפרישה ארצית, המשלבות הכשרות מקצועיות בראייה חברתית ומותאמות לכלל המגזרים, האוכלוסיות וקבוצות הגיל. העמותה מפעילה כ-20 תכניות טכנולוגיות שונות, המשלבות הכשרה מקצועית- טכנולוגית בראייה חברתית. בעמותה פעילים יותר ממאתיים מדריכים מתנדבים וכן בני נוער מתנדבים בפרישה ארצית ובה כ-350 מוקדי פעילות. העמותה מגשימה את יעודה באמצעות יצירת שותפות עם גופים עסקיים, ציבוריים, וארגונים חברתיים, ומוסמכת כאקדמיה מוכרת של חברות היי טק בינלאומיות כגון: אינטל, מיקרוסופט סיסקו, GOOGLE ועוד. על עשייתה זו זכתה דפנה בפרס ראש הממשלה ליזמנות וחדשנות ובפרס "עולם של הבדל" מטעם הקרן הבינ"ל לנשים TIAW.

לדפנה תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בספרות ובלשנות אנגלית, שניהם מטעם האוניברסיטה העברית.

דפנה בוגרת התכנית לפיתוח מנהיגות בקרב מנכ"לי עמותות, מכון אלכא למנהיגות וממשל, מחזור ז'.