רשת המובילים

Dalia Fenig

Deputy Chair of the Pedagogical Secretariat, Ministry of Education

דליה פניג

סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית

משרד החינוך

050-6282237

דליה פניג

מחזור ממשלתי ב'

Dalia is currently the Deputy Chair of the Education Ministry's Pedagogical Secretariat, and is Director of Department A for Pedagogical Development. In this position, she promotes dissemination of digital pedagogy in all subject areas.

Dalia has a Master's Degree in Geography and Environment from Tel Aviv University, and a Bachelor's Degree in Geography and Land of Israel Studies from Bar Ilan University. She has a Teacher's Certificate from the post-graduate Teacher Training Program at the Beit Berl College. She also completed a Tel Aviv University Business School program for Directors and senior functionaries.

For 35 years, Dalia has served in a range of positions in the education system: Teacher, advisor and referent in geography and "Homeland, Society and Citizenship" (10 years). She led the subject area in instilling innovation in instruction, learning and evaluation by means of curricula adapted to the 21st century, computer-based matriculation exams, and professional development of teachers in e-learning.

Dalia's digital vision is that teachers and students will develop an abundance of on-line study materials and that the Education Ministry will provide them with a variety of ground-breaking platforms for their use.

דליה פניג

סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א לפיתוח פדגוגי.

בעלת תואר שני בגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת ת"א ותואר ראשון בגיאוגרפיה ולימודי א"י באוניברסיטת בר אילן. בעלת תעודת ההוראה מהמכללה להכשרת אקדמאים להוראה בבית ברל. סיימה תכנית לדירקטורים ונושאי משרה בכירים בפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א.

35 שנים מילאה תפקידים במערכת החינוך: מורה, מדריכה ומפמ"ר גיאוגרפיה ו"מולדת חברה ואזרחות" (10 שנים). הובילה את תחום הדעת להטמעת חדשנות בהוראה למידה והערכה באמצעות תכניות לימודים המותאמות למאה ה21, בחינות בגרות מתוקשבות, ופיתוח מקצועי של מורים בלמידה מרחוק.

בתפקיד הנוכחי מקדמת הטמעת פדגוגיה דיגיטלית בכל תחומי הדעת.

החזון הדיגיטלי: מורים ותלמידים יפתחו שפע של חומרי לימוד מתוקשבים ומשרד החינוך יספק להם פלטפורמות והזדמנויות מגוונות ופורצות דרך להשתמש בכל העושר.