רשת המובילים

Dr. Eyal Schwartzberg

Director of the Pharmaceutical Division, Ministry of Health

איל שורצברג

מנהל מערך הרוקחות והאכיפה

משרד הבריאות

050-6246769

איל שורצברג

מחזור ממשלתי א'

Since 2012, Eyal serves as director of the Pharmaceutical Division, the body in Israel responsible for administering the pharmaceutical and cosmetics markets and the pharmaceutical profession. In this position, Eyal is responsible for setting the regulation policy with regard to the safe, effective, and high-quality registration of medications in Israel. As part of this process, Eyal is a member of various national committees that shape the medication market and the pharmaceutical profession in Israel. Over the last few years, he has initiated and promoted numerous reforms for shortening registration times for medications in Israel, and for promoting digitalization in order to improve the quality of service to the Division's clients: patients, pharmaceutical companies, various institutions, etc. Eyal is involved with and leading a reform in the area of cosmetics that will make quality products more accessible and will increase competition between the manufacturers and the importers. Similarly, he is working on development of a strategy for the informed use of medications and improved patient responses to medication treatment. Eyal is involved in creating international partnerships with additional health authorities, and has taken part and at times led the signing of a number of agreements for knowledge exchange with the following countries: Switzerland, the Czech Republic, and China.

Since 2004, Eyal lectures in the Pharmaceutical School at Ben Gurion University, where he has trained and continues to train generations of new pharmacists. He emphasizes the needs of the patient and the role of the pharmacist as caregiver in the community, and both students and faculty hold him in high esteem.

Eyal has a doctorate in Health Systems Management, specializing in Organizational Change, from the Health Systems Management Department of Ben Gurion University's Faculty for Health Professions. He has a Masters degree in Pharmaceutics specializing in Pharmacotherapy from Aston University in Britain, and a Bachelors degree in Pharmaceutics specializing in Clinical Pharmaceutics, from Cardiff University in Britain.

החל משנת 2012 מכהן איל מנהל אגף הרוקחות. אגף הרוקחות הוא הגוף האחראי על אסדרת שוק התרופות, שוק התמרוקים ומקצוע הרוקחות בישראל. במסגרת תפקידו אחראי איל על קביעת מדיניות הרגולציה הלאומית בכל הקשור לרישום תרופות בישראל באופן בטוח, יעיל ואיכותי. כחלק מתהליך זה הינו חבר בוועדות לאומיות שונות המעצבות את שוק התרופות ומקצוע הרוקחות בארץ. במהלך השנים האחרונות יזם וקידם רפורמות שונות לקיצור זמני רישום תרופות בישראל, קידום דיגיטציה לצורכי שיפור איכות השירות ללקוחות האגף: מטופלים, חברות התרופות, מוסדות שונים ועוד. איל מעורב ומוביל רפורמה בתחום התמרוקים שתאפשר הנגשת מוצרים איכותיים והגברת התחרות בין היצרנים והיבואנים. כמו כן שוקד על פיתוח אסטרטגיה לשימוש מושכל בתרופות ושיפור היענות לטיפול התרופתי בקרב המטופלים. איל פועל ליצור שותפויות בין לאומיות עם רשויות בריאות נוספות ונטל חלק ואף הוביל חתימת מספר הסכמים להחלפת ידע עם המדינות הבאות: שוויץ, צ'כיה וסין.

החל משנת 2004 מרצה איל בבית הספר לרוקחות שבאוניברסיטת בן גוריון. במסגרת זו הכשיר ומכשיר דורות של רוקחים חדשים, תוך דגש על תפקיד הרוקח כמטפל בקהילה והתמקדות בצרכי המטופל. במסגרת זו הוא זוכה להערכה רבה מקרב הסטודנטים וסגל המרצים.

בין השנים 1999 -2012 עבד איל במרכז הרפואי הלל יפה בחדרה, תחילה כרוקח קליני, לאחר מכן מנהל שירותי הרוקחות ולבסוף גם כמנהל אגף המעבדות. במסגרת זו הוביל תכניות התייעלות רבות לשימוש מושכל וכלכלי במשאבים: תרופות ובדיקות מעבדה ולשיפור איכות הטיפול, במטופלי בית החולים. כמו כן פעל להכנסת אוטומציה לבית המרקחת בדמות רובוט לחלוקת תרופות לשם הפחתת טעויות וגיבש והטמיע שינוי בתהליך הזמנת וביצוע בדיקות מעבדה תוך הכנסת מאבחנים רובוטים אוטומטיים לייעול תהליך זה. כחלק מתפקידיו היה חבר בוועדת הלסינקי המוסדית, וועדות מוסדיות שונות והיה שותף במגוון וועדות ארציות לעיצוב מקצוע הרוקחות. כמו כן פרסם דר' שורצברג מאמרים שונים ואף הרצה בפורמים לאומים ובין לאומים.

לאיל תואר שלישי במנהל מערכות בריאות, בהתמחות בשינויים ארגוניים, מהפקולטה למקצועות הבריאות המחלקה למנהל מערכות בריאות, אוניברסיטת בן גוריון. לאיל תואר שני ברוקחות בהתמחות בפרמקותרפיה מאוניברסיטת אסטון בבריטניה ותואר ראשון ברוקחות בהתמחות ברוקחות קלינית, מאוניברסיטת קרדיף, בבריטניה.