רשת המובילים

Eli Touboul

Director of the Information Technologies Division in The Capital Market, Insurance, and Savings Authority

אלי טובול

מנהל מחלקת טכנולוגיות מידע

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

050-6207835

אלי טובול

מחזור ממשלתי ב'

Eli is currently Director of the Information Technologies Division in the Finance Ministry, that oversees technological aspects of institutions and is responsible for implementing the digital vision of the Capital Market.

He has a Bachelor's Degree in Economics from the Hebrew University and a Master's Degree in Law from Bar Ilan.

Eli began his employment in the Civil Service in 2000 in the Central Bureau of Statistics. In 2005 he moved to the Capital Market Division in the Finance Ministry where he was assistant to the Supervisor of Insurance and the Supervisor of the Capital Market. From 2008 to 2015 he headed the Oversight and Enforcement Department responsible for supervision of institutional organizations in several areas, including information systems management, data improvement, information security, business continuity and emergency preparation.

Eli sees digitation as a core tool for narrowing information gaps between the investing and ensured public and institutional bodies, alongside promoting more efficient management on the part of these bodies.

מנהל את מחלקת טכנולוגיות מידע ברשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, העוסקת בפיקוח על גופים מוסדיים בהיבט הטכנולוגי, וכן יישום החזון הדיגיטלי של הרשות.

בעל תואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במשפטים מבר-אילן.

תחילת שירותו במדינה היה בלמ"ס בשנת 2000. בשנת 2005 עבר לאגף שוק ההון שבמשרד האוצר, לתפקיד עוזר המפקח על הביטוח והממונה על שוק ההון. משנת 2008 ועד לפני כשנה, ניהל את מחלקת ביקורת ואכיפה שעסקה בפיקוח על הגופים המוסדיים במגוון נושאים, ביניהם ניהול מערכות מידע, טיוב נתונים, אבטחת מידע, המשכיות עסקית והיערכות לחירום.

אלי רואה בדיגיטציה ברשות שוק ההון כלי מרכזי לצמצום פערי המידע בין ציבור החוסכים והמבוטחים לבין הגופים המוסדיים, לצד ייעול ניהולם של אותם גופים.