רשת המובילים

Eliezer Yaakov

Director General of Eastern Negev Cluster

Eastern Negev Cluster

אליעזר יעקב

מנכ"ל האשכול

אשכול נגב מזרחי

050-7778802

אליעזר יעקב

מחזור מוניציפלי א'

Eliezer served as treasurer of the Regional Council and as Director General of its Economic Corporation for about a decade. Since 2007 he also served as an accountant accompanying authorities in crisis. He served as deputy head of an authority for about a year and a half.

In the context of his work he promoted the idea of establishing the cluster with the different authorities working together to cut costs, save, and narrow gaps. In all the cluster's areas of activity, Eliezer emphasizes long-term economic feasibility and how projects promote solutions to the region's unique challenges.

Eliezer lives today in Beer Ganim, is married to Anat and father to six children.

"From the camel age to the space age – as soon as possible" is Eliezer's digital vision.

בעבר שימש כגזבר מועצה אזורית ומנכ"ל החברה הכלכלית שלה במשך כ-10 שנים. אליעזר שימש גם כחשב מלווה של רשויות במשבר החל משנת 2007. בנוסף שימש כסגן ראש רשות במשך כשנה וחצי.

במסגרת עבודתו קידם את רעיון הקמת האשכול והעבודה המשותפת של הרשויות יחד, תוך כדי צמצום עלויות, חסכון ניכר וצמצום פערים. בכל תחום עשייה של האשכול אליעזר שם דגש על היתכנות כלכלית לאורך זמן וכיצד הפרויקט משרת את הפתרון של האתגרים הייחודיים באזור.

יעקב גר כיום ביישוב באר גנים, נשוי לענת ואב ל-6 ילדים.

החזון הדיגיטלי של אליעזר באשכול הוא "מעידן הגמל לעידן החלל - מוקדם ככל האפשר."