רשת המובילים

Esti Philos

Director of the Strategic Unit

Ashdod Municipality

אסתי פילוס

ראש אגף אסטרטגיה

עיריית אשדוד

053-6607531

אסתי פילוס

מחזור מוניציפלי א'

Esti has directed Ashdod Municipality's Strategic Unit for the past seven years. The unit was established when the new mayor identified a need for an integrative unit that would be subordinate to the him and the municipality's Director General.

Through the Unit, Esti leads systemic strategic programs that include managerial and subject-based changes that have widespread impact. Core issues addressed by the Unit include: Smart city, green transportation, a municipal master plan, defining a vision for the city, the ethical code, and writing work plans and their ongoing measurement.

Prior to this position, Esti managed the city's education system, after having filled many positions in the field of education. She worked as an educational counselor, teacher, and founder of a new high school in the city, which she turned into one of the city's leading high schools.

Esti's digital vision is "We are all connected".

מזה 7 שנים אסתי מנהלת את היחידה האסטרטגית בעיריית אשדוד. היחידה הוקמה עם היבחרו של ראש העיר מתוך צורך של יחידה מתכללת, אשר כפופה לראש העיר ולמנכ"ל העירייה.

במסגרת פעילות היחידה מובילה אסתי תכניות אסטרטגיות מערכתיות, אשר כוללות תהליכי שינוי ניהוליים ונושאיים להם השפעה רחבת היקף. נושאי ליבה מרכזים לפעילות היחידה: עיר חכמה, תחבורה ירוקה, תכנית אב לעיר, הגדרת החזון העירוני, הקוד האתי וכתיבת תכניות עבודה ומדידתן באופן שוטף.

לפני כן ניהלה אסתי את מערכת החינוך בעיר. לתפקיד זה קדמה עשייה מרובה בשדה החינוך. ביניהם יועצת חינוכית, מחנכת וכלה בהקמתו של תיכון חדש בעיר והפיכתו לאחד התיכונים המובילים בעיר.

החזון הדיגיטלי של אסתי הוא "כולנו מחוברים".