רשת המובילים

Eyal Ram

Director of the Educational Workers Administration, Ministry of Education

איל רם

סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי ההוראה

משרד החינוך

054-2440942

איל רם

מחזור ממשלתי א'

Eyal is deputy director of the Educational Workers Administration. He is responsible for the entire continuum of teacher development, from training in academic institutions, through absorption in the schools, to accompanying their professional development throughout their careers, including work force administration. Eyal is responsible for the care of about 160,000 teachers, about 30 academic institutions, 30 Haredi seminaries, 58 centers for in-service training, about 50,000 students and about 10,000 teacher trainers. Until about a year ago, Eyal was executive director of the Center for Democratic Education and directed a change process in Holon for disseminating PBL pedagogy in the spirit of HTH, while at the same time consulting for and leading processes of establishing and changing educational systems, schools, institutions and trainings. In the context of his many roles in the Center for Democratic Education, Eyal directed the Greenhouse for Educational Entrepreneurship - an academic program of the Center for Democratic Education with the Kibbutzim College - for training educators and teachers. He was also director of Knowledge, Academia and Trainings.

Alongside his roles in the Center, Eyal also served as a lecturer in the program for exceptional students at Kibbutzim College, and was a junior staff member in the Educational Policy Master’s degree program in the School of Education at Tel Aviv University.

Eyal is completing his doctorate at Tel Aviv University on the History and Philosophy of Progressive Education. He has an MA, also from Tel Aviv University, in the interdisciplinary track for exceptional students in the areas of Philosophy and History of Education.

איל הוא סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך. במסגרת תפקידו זה אחראי איל על כל רצף ההתפתחות של המורים מהכשרתם במוסדות אקדמיים, דרך קליטתם בבתי הספר, ועד ליווי התפתחותם המקצועית לאורך הקריירה, כולל טיפול בכח אדם. איל אחראי על טיפול בכ-160,000 מורים, כ-30 מוסדות אקדמיים, 30 סמינרים חרדים, 58 מרכזי פסג"ה, כ-50,000 סטודנטים וכ-10,000 מורי מורים. עד לפני כשנה היה איל מנכ"ל המכון לחינוך דמוקרטי ומנהל תהליך השינוי בחולון להטמעת פדגוגיית PBL ברוח HTH. לצד עיסוק בייעוץ והובלה של תהליכי הקמה ושינוי מערכות חינוך, בתי ספר, מוסדות והכשרות. במסגרת תפקידיו הרבים במכון לחינוך דמוקרטי, ניהל איל את החממה ליזמות חינוכית- תכנית אקדמאית להכשרת אנשי חינוך ומורים של המכון לחינוך דמוקרטי ומכללת סמינר הקיבוצים והיה מנהל ידע, אקדמיה והכשרות.

במקביל לתפקידיו במכון איל שימש כמרצה בתכנית המצטיינים של מכללת סמינר הקיבוצים וסגל זוטר בתואר שני בחוג למדיניות חינוך בביה"ס לחינוך של אוניברסיטת ת"א.

איל משלים תואר דוקטור באוניברסיטת ת"א בתחום היסטוריה ופילוסופיה של חינוך פרוגרסיבי. איל בעל תואר שני במסלול הבינתחומי למצטיינים בנושאי פילוסופיה והיסטוריה של החינוך מטעם אוניברסיטת תל-אביב.