רשת המובילים

Guy Eitingon

Digital Israel, Ministry for Justice

גיא איטינגון

מנהל תחום בכיר פרויקטים דיגיטליים

‪052-6688864‬

גיא איטינגון

מחזור ממשלתי ג'

Guy is head of the Digital Transformation Program in the Ministry of Justice, turning it into a ministry that thinks "digital first" in each of its projects and products. This change goes beyond making services available on-line, emphasizing the incorporation of processes and an organizational culture that will enable the Ministry to enhance and leverage its ability to renew itself, become more efficient and accessible. In his previous position in Teva, he was responsible for implementing online platforms to share knowledge and innovation processes based on crowd-sourcing. He also worked in the communications field, as well as in the College of Management and the Interdisciplinary Center. Guy has an academic degree in communication and management. Guy's digital vision is "contact points with the customer - only when necessary and/or only when they want - and only smart".

גיא עוסק בדחיפת שינוי דיגיטלי במשרד המשפטים לכדי משרד שחושב "דיגיטל תחילה" בכל פרויקט ומוצר שלו. זהו שינוי שאינו מוגבל לקיוון שירותים בלבד, אלא להטמעת תהליכים ותרבות ארגונית שיאפשרו למשרד למצות ולמנף את יכולתו להתחדש, להתיעל ולהנגיש את שירותיו לציבור.

בתפקידו הקודם היה אחראי להטמעת פלטפורמות און-ליין לשיתוף ידע ולתהליכי חדשנות המבוססים על חוכמת ההמונים בחברת טבע. בנוסף, עסק בעולם התקשורת (בדגש על רדיו ואפליקציות אינטרנטיות והקמת גופי תקשורת) כמו גם בהוראתה במכללה למנהל והמרכז הבינתחומי.

בעל תואר אקדמי בתקשורת וניהול כאשר בכל חייו המקצועיים עסק בחיבור ומינוף תוכן ותהליכי עבודה עם טכנולוגיה למטרות שונות.

החזון הדיגיטלי של גיא הוא "נקודות מגע עם הלקוח - רק כשחייבים ו/או רק שהם רוצים - ורק חכם".