רשת המובילים

Hadi Saad

Treasurer

Beit-Jann Local Authority

האדי סעד

גזבר

מועצה מקומית בית ג'ן

050-9022316

האדי סעד

מחזור מוניציפלי א'

An accountant by profession, Hadi has a Bachelor's Degree in Accounting and Economics from the Hebrew University in Jerusalem. He is currently in his second year of law school.

In the past, Hadi worked as a senior income tax supervisor, and since 2006 he serves as treasurer of the local authority.

Hadi's digital vision is two-way digital accessibility between the authority and the resident.

רואה חשבון במקצוע, האדי בעל תואר ראשון בראיית חשבון וכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. כיום סטודנט למשפטים בשנה השנייה.

בעבר עבד כמפקח בכיר מס הכנסה ומאז 2006 משמש כגזבר המועצה המקומית.

החזון הדיגיטלי של האדי הוא הנגשה דיגיטלית דו צדדית בין הרשות לתושב.