רשת המובילים

Harel Sharabi

Capital Market Authority

הראל שרעבי

סגן בכיר לממונה על שוק ההון

רשות שוק ההון

‪050-6207027

הראל שרעבי

מחזור ממשלתי ג'

For the past three years Harel has served as senior deputy to the person in charge of the capital market, where he is responsible for the savings and pension insurance sector. He leads the Capital Market Authority's policy in the field of pensions and the regulation of pensions with regard to the relations of companies and brokers with consumers. In recent years, Harel has led consumer reforms in the fields under his authority, among them: Default fund reform with low management fees, "follow-me pension" reform to consolidate inactive accounts in pension funds, and more. In addition, he is responsible for supervising the activity of the pension clearing-house and for the construction of infrastructures for the digital pension market. In the past Harel directed the pension department at the Ministry of Finance's Capital Market Department.

Harel is an accountant, with a bachelor's degree in Economics and Accounting, and an MBA, both from the Hebrew University. He is married to Shira and is father of six children.

Harel's digital vision is "the (pension) future in the palm of your hand (relating both to the mobile device and to the ability to change)."

סגן בכיר לממונה על שוק ההון מזה שלוש שנים, אחראי על תחום החיסכון והביטוח הפנסיוני. מוביל את מדיניות רשות שוק ההון בתחום הפנסיוני, ואת הרגולציה בתחום הפנסיוני בכל הקשור ליחסי החברות והמתווכים עם הצרכנים.

במסגרת תפקידו הראל הוביל בשנים האחרונות רפורמות צרכניות בתחומי אחריותו, וביניהן: רפורמת קרנות ברירת מחדל בדמי ניהול נמוכים, רפורמת "עקוב אחריי פנסיוני" לאיחוד חשבונות לא פעילים בקרנות הפנסיה, רפורמה בתחום תשלומי מעסיקים לקופות גמל, תיקוני חקיקה לצמצום ניגודי העניינים בתחום הפנסיוני, ועוד. בנוסף, אחראי על הפיקוח על פעילות המסלקה הפנסיונית ועל בניית התשתיות לשוק פנסיוני דיגיטאלי.

בעברו ניהל את מחלקת הפנסיה באגף שוק ההון במשרד האוצר.

בהשכלתו הראל הוא רואה חשבון, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במנהל עסקים, שניהם מהאוניברסיטה העברית. נשוי לשירה ואב לשישה.

החזון הדיגיטלי של הראל הוא "העתיד (הפנסיוני) בכף ידך (גם במכשיר הנייד וגם ביכולת לשנות)".