רשת המובילים

Hilla Hadas

Enosh – The Israeli Mental Health Association

הלה הדס

מנכ"לית אנוש

אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש

‪052-3969618‬

הלה הדס

מחזור ממשלתי ג'

Hilla has been Executive Director of Enosh - The Israel Mental Health Association - for over a decade, during which time she had a significant impact on the organization's progress and on the broader field of psychiatric rehabilitation in the community.

Hilla is a social activist in various fields but works especially, in the context of the Jewish Agency's Partnership Together Program - to ensure the continued existence of the Jewish people as it faces contemporary challenges. In the past Hilla served as Executive Director of the Achva Academic College, after having directed one of its divisions. Before moving to the world of management, she focused on the academic world, learning, teaching and research.

Hilla has a doctorate in Biology and completed, her bachelor's degree through her post-doc at Ben Gurion University. Today she lives in Modi'in, is a mother of three and grandmother of two. Hilla's digital vision is "to be able to act and lead digitally in all sectors – without losing the personal connection and touch."

מנכ"לית אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש מזה למעלה מעשור, בו היא משפיעה על התקדמותו של הארגון ותחום השיקום הפסיכיאטרי בקהילה באופן משמעותי. הלה הינה פעילה חברתית בתחומים שונים, כאשר עיסוקה המרכזי הינו השפעה על המשך קיומו של העם היהודי בהתאמה לאתגרים הנוכחיים, במסגרת שותפות ביחד של הסוכנות היהודית.

בעברה, מנכ"לית המכללה האקדמית אחוה וזאת לאחר שהייתה מנהלת חטיבה בה. לפני המעבר לעולם הניהול התמקדה בעולם האקדמי, למידה, הוראה ומחקר.

הלה הינה ד"ר לביולוגיה, מתואר ראשון ועד פוסט דוק' באוניברסיטת בן גוריון. כיום, מתגוררת במודיעין, אם לשלושה וסבתא לשתים.

החזון הדיגיטלי של הלה הוא "להצליח לפעול ולהוביל לפעילות דיגיטאלית כמעט מלאה בכל הגזרות - בלי לאבד את הקשר והנגיעה האישית".