רשת המובילים

Hilla Haim Zweig

Ministry of Labor, Welfare and Social Services

הלה חיים צוייג

מנהלת אגף פיקוח ובקרה בקהילה

אגף פיקוח ובקרה בקהילה

050-6289298‬

הלה חיים צוייג

מחזור ממשלתי ג'

Director of the Community Supervision and Monitoring Department, a new division in the Ministry of Welfare, whose mission is to regulate the supervision of local authorities and various therapeutic frameworks in the community. This is an extension of her current role as a national supervisor. Previously, Hilla worked for nearly a decade at the Hebrew University in the role of project manager, and was the district supervisor of the National Program for Children and Youth at Risk. She believes her experience will contribute to her ability to meet the challenges she expects to face with the establishment of the new department and implementation of the new work processes.

Hilla is a social worker by training and has a PhD.

Her digital vision is "combining innovative knowledge and advanced digital ability to improve the situations of weakened populations."

מנהלת אגף פיקוח ובקרה בקהילה, אגף חדש במשרד הרווחה שמתפקידו להסדיר את הפיקוח על רשויות מקומיות ועל מסגרות טיפוליות שונות בקהילה. מדובר בהרחבה מתפקידה הנוכחי כמפקחת ארצית.

בעברה, עבדה כמעט עשור באוניברסיטה העברית בתפקיד ניהול פרויקטים והייתה הממונה המחוזית בתכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון. בעיניה, ניסיונה יתרום לאתגרים הצפויים לה בהקמת האגף החדש ובהטמעת דרכי עבודה חדשות.

בהשכלתה עובדת סוציאלית, בעלת תואר שלישי.

החזון הדיגיטלי של הלה הוא "שילוב ידע חדשני ויכולת דיגיטלית מתקדמות לשיפור מצבם של אוכלוסיות מוחלשות".