רשת המובילים

Jamal Fattum

Director General Nahaf Regional Council

Beit Hakerem Cluster

ג'מאל פטום

מנכ"ל מועצה מקומית נחף

אשכול בית הכרם

054-5361289

ג'מאל פטום

מחזור מוניציפלי א'

Jamal has a Master's Degree in Public Administration and has studied for certificates in fields including education, computers and local government.

Since 1981, Jamal has worked in the regional council in informal education. He worked with six elected and appointed authority heads, and worked in organizational consulting. He promoted regional projects such as the establishment of the "Mei Hagalil" Water and Sewage Corporation in 2009, served as the regional and local appointee for the 360 National Program (for children and youth at risk), and was part of the team that established the Beit Hakerem cluster and others.

Jamal is a resident of the Nahaf Village, and since 1992 he has served as the local council secretary.

His digital vision is to promote digitization both in the authority and in the region.

ג'מאל בעל תואר שני במינהל ציבורי ולימודי תעודה בתחומים שונים כגון: חינוך, מחשבים ושלטון מקומי.

ג'מאל עובד במועצה מאז 1981 בתחום החינוך הבלתי פורמאלי. הוא עבד עם שישה ראשי רשויות נבחרים וממונים ובנוסף עבד בייעוץ ארגוני. במסגרת עבודתו קידם פרויקטים אזוריים כמו הקמת תאגיד המים והביוב "מי הגליל" בשנת 2009, שימש כממונה אגדי וממונה יישובי בתכנית הלאומית 360 (ילדים ונוער בסיכון), והיה חלק מצוות ההקמה של אשכול בית הכרם ואחרים.

ג'מאל תושב כפר נחף, ומאז 1992 משמש כמזכיר המועצה המקומית.

החזון הדיגיטלי של ג'מאל הוא לקדם עניין הדיגיטציה הן ברשות והן באזור.