רשת המובילים

Kaid Salama

Internal legal adviser to the municipality of Kalansawa

כאיד סלאמה

יועץ משפטי

עיריית קלנסווה

5.28E+08

כאיד סלאמה

מחזור מוניציפלי ב'

Kaid serves as the Internal legal adviser to the municipality of Kalansawa since the beginning of 2018. Between 2013 and 2017, he served as an external legal adviser to the municipality of Kalansua and had a private office. Kaid is a lawyer by profession. He studied law in Italy, and completed his studies in 1997. He received his Israeli law practice license in 1999.

כאיד משמש היועץ המשפטי של עיריית קלנסווב מאז תחילת 2018.

בין השנים 2013-2017 שימש כיועץ חיצוני לעיריית קלנסווה והחזיק במשרדי עו"ד פרטי.

כאיד הינו עו"ד במקצועו , למד משפטים באיטליה וסיים לימודיו בשנת 1997.

בישראל קיבל רישיון עריכת דין בשנת 1999 .