רשת המובילים

Lily Levinton

Professional Deputy-Director, Beit Issie Shapiro non-profit organization

לילי לוינטון

סמנכ"לית מקצועית

בית איזי שפירא

054-6161212

לילי לוינטון

מחזור ממשלתי ב'

Lily has worked since 1986 in Beit Issie Shapiro, a non-profit organization that promotes development and social change in the field of disabilities. Since 2010 she has served as professional Deputy-Director, responsible for professional services, as stand-in for the Executive Director, and as member of the management.

She has a Bachelor's Degree in Hebrew Literature and Educational Psychology from Ben Gurion University, and a Master's Degree in Educational and Developmental Psychology from the Hebrew University.

In recent years, Lily has focused on identifying innovative trends, and managing and leading projects that cut across the organization. She led the establishment of a Center for Technological Consulting that deals with identifying needs, building models for dissemination, training professionals, entrepreneurs and developers, building partners and joint projects with all the sectors, and developing an accelerator for encouraging technological solutions for people with disabilities.

Her digital vision is building a joint strategy for making digital technologies available and accessible to populations with special needs, thereby promoting a more innovative, egalitarian and just society for all its members.

עובדת בבית איזי שפירא מ- 1986, עמותה ציבורית ללא מטרות רווח, העוסקת בפיתוח ושינוי חברתי בתחום המוגבלויות.

מאז 2010 משמשת כסמנכ"לית מקצועית, אחראית על השירותים המקצועיים, מ"מ מנכ"לית, וחברת הנהלה. בעלת תואר ראשון בספרות עברית ופסיכולוגיה חינוכית מאוניברסיטת בן גוריון,

ותואר שני בפסיכולוגיה חינוכית התפתחותית מהאוניברסיטה העברית.

בשנים האחרונות מתמקדת בזיהוי מגמות חדשניות, ניהול פרויקטים חוצי ארגון והובלתם.

הובילה את הקמת המרכז לייעוץ טכנולוגי העוסק בזיהוי צרכים, בניית מודלים להטמעה, הכשרת אנשי מקצוע, יזמים ומפתחים, בניית שותפויות ופרויקטים משותפים עם כל המגזרים, ופיתוח מאיץ לעידוד פתרונות טכנולוגיים עבור אנשים בעלי מוגבלויות.

לילי מאמינה שפיתוח טכנולוגי בכלל ודיגיטאלי בפרט, הינו בעל משמעות אדירה לשיפור איכות חייהם והשתלבותם של אנשים עם מוגבלויות בכל תחומי החיים. בפועל, הפער הגדל והולך בין הפיתוח הטכנולוגי המואץ לבין יישומם בפועל של טכנולוגיות אלה עבור אזרחים עם מוגבלויות עלול להגביר את הדרתם מהחברה. לכן, הכוונה ועידוד של מפתחים לאמץ גישה של תכנון אוניברסלי, המתייחס גם לאנשי עם מוגבלות, הינה צו השעה. ההישג אליו היא שואפת הוא בניית אסטרטגיה משותפת להנגשה והטמעה של טכנולוגיות דיגיטליות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, ובכך לקדם חברה חדשנית, שוויונית וצודקת יותר עבור כל חבריה.