רשת המובילים

Maria Jiries

Director of Economic Development Area and Clusters

Ministry of the Interior

מריה ג'יריס

מנהלת תחום פיתוח כלכלי ואשכולות

משרד הפנים

050-6205960

מריה ג'יריס

מחזור מוניציפלי א'

Maria has a Master's Degree in Public Policy, a Master's Degree in Business Administration (MBA) and a law degree (LLB). She is a graduate of the first cohort of the Cadets for Civil Service course.

Maria has worked for three years in the Interior Ministry, two of them in her present position.

Her digital vision is to make public services accessible to the public, while making the public accessible to the public service organizations.

מריה בעלת תואר MA במדיניות ציבורית, תואר שני במינהל עסקים (MBA), ותואר LLB במשפטים.

בוגרת קורס צוערים לשירות המדינה - מחוזר א'.

מריה עובדת שלוש שנים במשרד הפנים, מתוכן שנתיים בתפקידה הנוכחי.

החזון הדיגיטלי של מריה הוא להנגיש את השירות הציבורי לציבור ואת הציבור לגופים הציבוריים.