רשת המובילים

Matityahu Huta

Director-General of Beit Shemesh Municipality

מתתיהו חותה

מנכ"ל העירייה

עיריית בית שמש

0523544472‬

מתתיהו חותה

מחזור מוניציפלי ב'

Since 2006 Matityahu is serving as the Director-General of the Municipality of Beit Shemesh. Beit Shemesh is the fastest growing city in in Israel. During Matityahu's 12 years as Director General, the city’s population grew from 40,000 to 120,000 residents with an anticipated increase to 220,000 over the next ten years. During this period, Matityahu oversaw the planning and construction of new local and intercity roads, and the development of all the physical infrastructures required for a modern dynamic city of this size.

From 1996 to 2004, Matityahu served District Commissioner for the Jerusalem region in the Ministry of the Interior, and Chair of the Regional Planning Committee. He managed significant infrastructure projects, including the development of the Light Rail system, the Bridge of Strings and the Hurva Synagogue in the Jewish Quarter.

Both of these positions are very broad in scope with wide ranging responsibilities and authority, demanding the ability to establish and maintain seamless communications and connections between central government and the municipal authority.

מאז שנת 2006 מכהן מתתיהו כמנכ"ל עיריית בית שמש. בית שמש היא העיר עם הצמיחה המהירה ביותר בישראל. במהלך 12 שנותיו של מתתיהו כמנכ"ל, גדלה אוכלוסיית העיר מ -40,000 ל -120,000 תושבים, עם גידול צפוי ל -220 אלף בשנים הבאות. בתקופה זו פיקח מתתיהו על התכנון והבנייה של כבישים מקומיים ובינעירוניים חדשים ועל פיתוח כל התשתיות הפיזיות הדרושות לעיר דינמית מודרנית בגודל זה. בין השנים 1996-2004 שימש מתתיהו למנהל המחוז באזור ירושלים במשרד הפנים ויו"ר ועדת התכנון האזורית. הוא ניהל פרויקטים בתשתית משמעותיים, כולל פיתוח מערכת הרכבת הקלה, גשר המיתרים ובית הכנסת "החורבה" ברובע היהודי.

שתי התפקידים הללו רחבים מאוד בהיקפם עם סמכויות ואחריות רחבות היקף, הדורשים את היכולת לקיים ולתחזק תקשורת חלקה וקשרים בין השלטון המרכזי לבין הרשות המוניציפלית.