רשת המובילים

Michal Neuman

Deputy Director for Academic Affairs, Council for Higher Education

מיכל נוימן

סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג

המועצה השכלה גבוהה

050-6237061

מיכל נוימן

מחזור ממשלתי ב'

Since 2014, Michal is Deputy Director for Academic Affairs at the Council for Higher Education, and the Council's Secretary. She is responsible for processes of accreditation in institutions of higher education and for new academic programs, as well as for convening the Council Assembly and its sub-committees, including preparation of agendas and advance distribution of materials.

She has a Bachelor's Degree in Middle Eastern Studies, and a Master's Degree (with distinction) in Public Policy from Tel Aviv University.

Michal has worked for 20 years in the Council for Higher Education and has filled a variety of positions, including heading accreditation of general academic colleges, and establishing and managing a system for quality evaluation and assurance.

The Council of Higher Education works to improve its digital system to provide quality and efficient services to institutions and to the public, and it also encourages institutions of higher education to develop high levels of digital learning.

במהלך 20 שנות עבודתה במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) מילאה שורה של תפקידים מגוונים, בהם ממונה על האקרדיטציה של המכללות האקדמיות הכלליות, הקימה ומנהלת מערכת להערכת איכות והבטחתה. בתפקידה הנוכחי (מיוני 2014) כסמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג אחראית על תהליכי האקרדיטציה של מוסדות להשכלה גבוהה ותכניות לימודים חדשות, וכן על כינוס מליאת המל"ג וועדות המשנה שלה כולל הכנת סדרי היום והפצת החומרים לדיון.

בעלת תואר ראשון בלימודי המזרח התיכון מהאוניברסיטה העברית, ותואר שני (בהצטיינות) במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל אביב.

המל"ג עובדת על שיפור מערך הדיגיטציה שלה למען שירות טוב ויעיל יותר למוסדות ולציבור, וכן מעודדת את המוסדות להשכלה גבוהה לפיתוח למידה דיגיטלית ברמה גבוהה, ומיכל מקווה שהקורס "מובילים דיגיטליים" ייתן בידיה כלים לקידום פעולות אלו במל"ג.