רשת המובילים

Moshe Weinstock

Chair of the Pedagogical Council, Ministry of Education

משה וינשטוק

יו"ר המזכירות הפדגוגית

משרד החינוך

052-7044945

משה וינשטוק

מחזור ממשלתי ב'

Moshe serves as Chair of the Pedagogical Council in the Ministry of Education, where he deals with education, teacher training, and research related to significant learning and significant e-learning.

He has a doctorate in Jewish Thought from the Hebrew University, advised by Prof. Shalom Rosenberg; and post-doctoral studies advised by Prof. Baruch Schwartz on the topic of significant e-learning.

Over the past ten years Moshe has performed experimental research on the topic of the experience of significant learning. He established and directed the Lev Lada'at – Yeda Matzmiah Hinukh program that led the development of significant learning in the religious education administration, including training thousands of teachers, developing learning materials and curricula, and research and development.

He believes we are in a period of rapid change that will have a serious impact on the world of knowledge and education. He is currently engaged in developing digital learning platforms that will replace matriculation exams, transitioning to on-line matriculation exams, and attempting to understand the effects of the digital world on education, schools, and the human soul.

עוסק בחינוך, הכשרת מורים, ומחקר בנושא למידה משמעותית ולמידה משמעותית מקוונת.

בעל דוקטורט במחשבת ישראל מהאוניברסיטה העברית בהנחיית פרופ' שלום רוזנברג ולימודי פוסטדוקטורט בנושא למידה משמעותית מקוונת בהנחיית פרופ' ברוך שוורץ. בעשר השנים האחרונות עוסק בניסויים מחקר בנושא חווית הלמידה המשמעותית. הקים וניהל את תכנית "לב לדעת- ידע מצמיח חינוך" תכנית שהובילה את הלמידה המשמעותית במנהל החינוך הדתי תוך הכשרת אלפי מורים, פיתוח חומרי למידה, תכניות לימודים, מחקר ופיתוח בתחום.

מאמין שאנו בתקופה רבת תמורות שמשפיעה על העולם ותשפיע מאד גם על עולם הידע והחינוך בו אני עוסק. עסוק כעת בניסוי של פיתוח פלטפורמות למידה דיגיטליות מחליפות בחינות בגרות, מעבר לבחינות בגרות מתוקשבות, וניסיון להבין את השפעת העולם הדיגיטלי על החינוך, בית הספר ונפש האדם. מקווה לפתח הבנה מעמיקה על השפעת הדיגיטציה על נפש האדם והלומד, להכיר את האפשרויות החדשות ולפתח צורות למידה וחינוך חדשות בעולם הדיגיטלי.

נשוי ואב לשניים.