רשת המובילים

Muhanna Tafish

Director of the Education Administration

Beit-Jann Local Council

מהנא טאפש

מנהל מחלקת חינוך

מועצה מקומית בית ג'ן

050-9022319

מהנא טאפש

מחזור מוניציפלי א'

Muhanna has a Bachelor's Degree in Humanities and Social Sciences, a Bachelor's Degree in Law, a Master's Degree in Education Administration, and a certificate in Educational Counseling.

Muhanna has worked in the field of education for 28 years– 13 years as Educational Director in the village and the rest teaching Geography and Civic Studies in Beit-Jann's high school.

Muhanna is father to four children – two girls and two boys. His wife works in the Collections Department in the local authority, his older daughter is a student of art and music, his son is a soldier in the air force, and the other two still learn in village schools.

Muhanna's digital vision is to enact, with persistence and organizational ability, a digital transformation that requires significant managerial and budgetary resources.

מהנא בוגר תואר ראשון במדעי הרוח ומדעי החברה, תואר ראשון במשפטים, תואר שני במנהל החינוך, ולימודי תעודה בתחום הייעוץ החינוכי.

מהנא עובד כ-28 שנים בתחום החינוך מתוכן 13 שנים בתפקיד מנהל החינוך ביישוב והשאר בהוראת מקצועות גיאוגרפיה ואזרחות בבית ספר תיכון מקיף בית ג'אן.

מהנא אבא לארבעה ילדים - שתי בנות ושני בנים. אשתו עובדת במחלקת הגבייה במועצה המקומית, בת שלו הגדולה סטודנטית במקצועות אומנות ומוסיקה, בן שלו חייל בחיל האוויר והשניים האחרים עדיין לומדים בבתי הספר ביישוב.

החזון הדיגיטלי של מהנא הוא לבצע טרנספורמציה למסע דיגיטלי שדורש משאבים ניהוליים תקציביים משמעותיים בנחישות ויכולת ארגון.