רשת המובילים

Nir Kaidar

Senior Deputy Director for Strategic and Economic Planning, Ministry of Health

ניר קידר

סמנכ"ל בכיר לתכנון אסטרטגי וכלכלי

משרד הבריאות

-

ניר קידר

מחזור ממשלתי א'

Since 2014, Nir has served as senior deputy director for Strategic and Economic Planning in the Health Ministry. In his previous position, Nir was deputy director of the Strategic and Economic Planning Administration and senior area director, Health Economics, in the Ministry of Health. In this position, he was responsible for macro-economic policy planning and implementation in the area of health, was stand-in for the Administration director, set the cost of the health benefits package (about 38 billion shekels per year ) and its distribution among the Kuppot Cholim, wrote position papers, and represented the ministry in committee meetings in the Knesset.

Nir filled additional positions in the Health Ministry, including director of the area of Health Economics and senior coordinator of Health Economics, both in the Economics and Health Insurance division.

In parallel, Nir has lectured over the years, today in the BA program at the Hadassah College, and in the past in the Jerusalem pre-army academy and in the Center for the Training of Health System Workers.

Nir has an MA in Public Policy, in the program for exceptional students at the Hebrew University, and a Master of Social Sciences and Humanitarian Affairs in a joint program of the Hebrew University and La Sapienza in Rome.

Nir has a BA in the combined program in Philosophy, Economics and Political Science, also from the Hebrew University.

החל משנת 2014 משמש ניר סמנכ"ל בכיר לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות. בתפקידו הקודם היה ניר סגן ראש המינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי ומנהל תחום בכיר, כלכלת בריאות, במשרד הבריאות. במסגרת תפקידו היה אחראי על תכנון וביצוע מדיניות מאקרו כלכלית בתחום הבריאות, מ"מ תפקיד ראש המינהל, קביעת עלות סל שירותי הבריאות וחלוקתו בין קופות החולים (כ-38 מיליארד ש"ח בשנה), כתיבת ניירות עמדה, ייצוג המשרד והשתתפות בישיבות בועדות הכנסת.

ניר מילא תפקידים נוספים במשרד הבריאות ביניהם מנהל תחום כלכלת בריאות ומרכז בכיר כלכלת בריאות, שניהם באגף לכלכלה וביטוח בריאות.

במקביל לאלו ניר מרצה והרצה לאורך השנים, כיום, במסגרת הלימודים לתואר ראשון במכללת הדסה, ובעבר, במכינה הקדם צבאית "הירושלמית" ובמרכז ההדרכה לעובדי מערכת הבריאות.

לניר תואר שני במדיניות ציבורית, בתכנית המצטיינים מטעם האוניברסיטה העברית ותואר שני ב-

Master on Social Sciences and Humanitarian Affairs, משותף לאוניברסיטה העברית ואוניברסיטת La-Sapienza ברומא.

לניר תואר ראשון בתוכנית המשולבת פכ"מ: פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה גם הוא מטעם האוניברסיטה העברית.