רשת המובילים

Nira Zimels

Deputy Director for Clients and Digital Technologies, the Employment Service

נירה צימלס

סמנכ"לית מעסיקים ושירותים דיגיטליים

שירות התעסוקה

052-8949065

נירה צימלס

מחזור ממשלתי א'

Since 2012, Nira serves as deputy director for Clients and Digital Technologies in the Employment Service. In this position, Nira takes part in determining the Service's policy, in managing and guiding its employer network, and in developing its digital technologies. In addition, Nira is a member of the Service's directorate and a member of senior level ministerial and inter-ministerial committees.

Between the years 2009-2011, Nira served as executive director of the Manpower Professionals Company that provides solutions in the world of work, where was globally active placing World Manpower's senior and mid-level employees, accompanying senior managers, developing a business platform, and as a member of the global board.

Between the years 2007-2009, Nira served as executive director of Manpower Bereshit specializing in the Haredi sector. Nira was party there to the establishment of employment centers in Elad, and to governmental and business forums for promoting Haredi employment.

At the same time, Nira was involved in establishing a business initiative for the Arab sector, including establishment of a profit center, building a bank of candidates and employees, and contact with governmental agencies and with key sector figures.

Between the years 2004-2007, Nira served Manpower Israel as director of the Product Division, responsible for projects managed by the company.

Nira has an MBA and a BA in Political Science and Sociology, both from the Hebrew University. She has training in Organizational Consulting from Bar Ilan University, and is a graduate of courses at the Technion for managers in Senior Business Management, in Directoring, and in Marketing Management.

החל משנת 2012 משמשת נירה סמנכ"לית לקוחות וערוצים דיגיטליים בשירות התעסוקה. במסגרת תפקיד זה שותפה נירה בקביעת מדיניות שירות התעסוקה, ניהול והנחיית מערך שירות מעסיקים ופיתוח הערוצים הדיגיטליים בשירות. בנוסף לכך, חברה נירה בדירקטוריון שירות התעסוקה וחברה בועדות משרדיות ובין-משרדיות בדרג בכיר.

בין השנים 2011-2011 שימשה נירה מנכ"לית חברת Manpower Professionals העוסקת בפתרונות בעולם העבודה, ועסקה בפעילות גלובאלית להשמת בכירים ודרגי ביניים של חברת Manpower העולמית, ליווי מנהלים בכירים, פיתוח מערך עסקי וחברת הנהלה.

בין השנים 2009-2007 שימשה נירה מנכ"לית חברת מנפאואר בראשית ומגזרים המתמחה במגזר החרדי, במסגרת תפקיד זה הייתה נירה שותפה בהקמת מרכזי תעסוקה בעיר אלעד ובפורומים ממשלתיים ועסקיים לקידום תעסוקת חרדים.

במקביל לכך עסקה נירה בהקמת קו עסקים למגזר הערבי הכולל בניית מרכז רווח, בניית מאגר מועמדים, מאגר מעסיקים, קשר עם גורמי ממשלה וקשר עם דמויות מפתח במגזר.

בין השנים 2007-2004 שימשה נירה מנהלת חטיבת הפרויקטים המנוהלים בחברת מנפאואר ישראל (בע"מ).

לנירה תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון במדעי המדינה וסוציולוגיה מטעם האוניברסיטה העברית. לנירה הכשרה בייעוץ ארגוני מטעם אוניברסיטת בר אילן, והיא בוגרת קורס ניהול עסקי בכיר למנהלים וקורס דירקטורים וניהול שיווק בטכניון.