רשת המובילים

Ofra Frankel

Ministry of Construction and Housing

עפרה פרנקל

מנהלת אגף מערכות מידע

משרד הבינוי והשיכון

050-6247026‬

עפרה פרנקל

מחזור ממשלתי ג'

Director of Information Systems Division in the Ministry of Construction and Housing, a role that involves managing all professional and budgetary aspects of the ministry's computing systems, and leading central systems and significant change processes accompanied by information systems.

Previously she directed a government division in the software development group in NES-technologies, a division that dealt with projects from diverse technologies and various governmental clients. In addition, she managed the information systems in the Environmental Protection Ministry.

Ofra is a mother of five and a grandmother of three. She has a bachelors' degree in Computer Science and graduated from numerous professional and managerial courses.

Ofra's digital vision is "harnessing innovation and digital media to enhance the ministry's success, thereby improving its capacity to benefit the citizens and the state."

מנהלת אגף מערכות מידע במשרד הבינוי והשיכון, תפקיד הכולל ניהול כלל מערך התקשוב של המשרד בהיבטים מקצועיים ותקציביים, הובלת מערכות מרכזיות ותהליכי שינוי משמעותיים המלווים במערכות מידע.

בעברה, ניהלה חטיבת ממשלה בקבוצת פיתוח התוכנה בנס-טכנולוגיות. החטיבה עסקה בפרויקטים מגווני טכנולוגיה ואצל לקוחות ממשלתיים שונים.

בנוסף, ניהלה את מערכות המידע במשרד הגנת הסביבה.

עפרה, אם לחמישה וסבתא לשלושה נכדים. בעלת תואר ראשון במדעי המחשב וקורסים מקצועיים וניהוליים שונים.

החזון הדיגיטלי של עפרה הוא "רתימת החדשנות והאמצעים הדיגיטליים להצלחת פעילות המשרד, לשיפור יכולותיו לטובת האזרחים והמדינה".