רשת המובילים

Philip Azrad

Director General

Eilat Municipality

פיליפ אזרד

מנכ"ל

עיריית אילת

052-5938080

פיליפ אזרד

מחזור מוניציפלי א'

Philip has a Bachelor's Degree from the Business and Economic Divisions (magna cum laude) and a Master's Degree in Business Administration specializing in Finance (cum laude) from the Ben Gurion University.

Between the years 2004-2010 Philip served as Director General of Eilat's Economic Corporation. Since 2010 he has served as Director General of the Eilat Municipality. Philip is working on developing innovative technological management tools for preparing "Eilat 2020", a multi-year work plan for the municipality developed collaboratively with the municipality's managers. Similarly, he is working on preparing detailed budget-linked yearly work plans, that include measurable objectives and monitoring of performance.

In the past two years, Philip has developed and led a complex organizational process of upgrading the services provided by municipal departments to residents, and enhancing "customer experience". Philip has extensive senior management experience, and is familiar with and experienced in work opposite governmental and municipal bodies.

Philip is 54 years old and is father to two children.

His digital vision is developing innovative and quality services that will make processes more efficient and provide optimal service to residents.

פיליפ בעל תואר ראשון בחטיבות מנהל עסקים וכלכלה (הצטיינות יתירה) ותואר שני במינהל עסקים התמחות במימון (הצטיינות) מאוניברסיטת בן גוריון.

בין השנים 2004-2010 כיהן פיליפ כמנכ"ל החברה הכלכלית לאילת. מכהן כמנכ"ל עיריית אילת משנת 2010. פיליפ עוסק בפיתוח כלי ניהול טכנולוגיים חדשניים להכנת תכנית עבודה רב שנתית לעירייה "אילת 2020" בשיתוף כלל המנהלים בעירייה. כמו כן, הוא פעיל בהכנת תכניות עבודה שנתיות מפורטות, מקושרות תקציב, כולל יעדים מדידים ובקרת ביצוע. בשנתיים האחרונות פיתח והוביל פיליפ תהליך ארגוני מורכב של שדרוג השירות לתושב ו"חווית לקוח" בעיריית אילת באגפים נותני השירות לתושב. פיליפ בעל ניסיון ניהולי בכיר, היכרות וניסיון עבודה מול גופים ממשלתיים ועירוניים. פיליפ בן 54 ואב לשני ילדים.

החזון הדיגיטלי של פיליפ הוא פיתוח שירותים איכותיים וחדשניים אשר יביאו לייעול תהליכים ומתן שירות מיטבי לתושב.