רשת המובילים

Rakefet Ben-Gai

Deputy Director of the Department of Social and Individual Services, Ministry of Social Affairs and Social Services.

רקפת בן גיא

סגנית מנהלת האגף לשירותים חברתיים ואישיים

משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

(050) 622-3240

רקפת בן גיא

מחזור ממשלתי ב'

Rekefet is Deputy Director of the Department of Social and Individual Services, in the Ministry of Social Affairs and Social Services. She has filled several staff positions in the Ministry, including National Supervisor in the Service for Treatment of Addictions, and Deputy Director and Director of the Service for Treatment of Addictions.

She has a Bachelor's Degree in Youth Development and Informal Education, and a Master's Degree in Social Work from Ohio State University, Colombus.

As a social worker Rakefet worked in a wide variety of positions, beginning as a social worker in a locked unit for teen girls (Ma'on Tsofiya), youth social worker in the Lod and Rosh Ha'ayin Welfare Departments, and director of an addictions unit and day center in the Or Yehuda Municipality.

Rakefet sees digitation as a powerful and highly important means for narrowing social gaps, making knowledge accessible, enhancing utilization of rights, and improving governance. Her digital vision is that government ministries, and particularly the Welfare Ministry, will succeed in upgrading its use of digital media for the benefit of disadvantaged populations.

במשרד עסקה במספר תפקידי מטה, החל ממפקחת ארצית בשירות לטיפול בהתמכרויות, סגנית מנהלת שירות ומנהלת השירות לטיפול בהתמכרויות.

כעובדת סוציאלית עסקה במגוון רחב של תפקידים החל מעו"ס במסגרת נעולה לנערות – (מעון צופיה), עו"ס לנוער במחלקות רווחה בלוד וראש העין, ומנהלת היחידה ומרכז היום למכורים בעיריית אור יהודה.

בוגרת M.S.W אוניברסיטת COLOMBUS , OHIO STAT. ותואר ראשון בקידום נוער וחינוך בלתי פורמלי.

מומחית בתחום תקון- התמכרויות. נשואה ואם ל 1.

חזון דיגיטאלי – שמשרדי הממשלה ומשרד הרווחה בפרט , יצליח להשתדרג בשימוש בדיגיטציה לטובת אוכלוסיות מוחלשות . רואה בדיגיטציה אמצעי עוצמתי ובעל חשיבות עליונה ביכולת לצמצם פערים חברתיים , להנגיש ידע, לאפשר מיצוי זכויות מחד ולהגביר משילות של הממשלה.