רשת המובילים

Roni Inbar

Director General of the Economic Corporation for Developing the Modi'in Region

Modi'in Region Regional Council

רוני ענבר

מנכ"ל החברה הכלכלית

מועצה אזורית חבל מודיעין

050-8185050

רוני ענבר

מחזור מוניציפלי א'

Roni is a senior business manager, a pro at leading people and processes.

During his professional career, Roni acquired diverse knowledge and professional experience, including, but not exclusively, in the following areas: financial management in corporations with considerable financial scope, including managing development budgets and accompanying projects in construction, manpower management per business goals in nationally deployed organizations, and information systems and operation. Roni has proven over time that he is highly professional, able to function independently and under stressful conditions, has well-honed interpersonal, motivational skills, and negotiating skills, and is strongly motivated to succeed in whatever task he is given.

Roni's digital vision is making the most of digital technologies to improve the monitoring of services and customer experience.

דר' רוני ענבר, מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ (משנת 2006), משרת במגזר הציבורי למעלה מ-35 שנים, בעל ניסיון מוכח והצלחה בניהול פעילויות במשברים ובהשבחת תהליכים ארגוניים ויכולת עבודה שוטפת מול גורמים בינ"ל.

במהלך הקריירה המקצועית שלו רכש דר' ענבר ידע וניסיון מקצועי מגוון בעיקר, אך לא רק, בתחומים הבאים: ייזום וקידום פרויקטים תשתיתיים ובעבודה בממשקים רבים עם משרדי ממשלה, רשויות מוניציפאליות, רשויות התכנון - ועדות מקומיות/מחוזיות לתכנון ובנייה, מינהל מקרקעי ישראל, קק"ל, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות ולפי העניין גם עם מוסדות פיננסיים וחברות מהסקטור הפרטי לצורך ביצוע פרויקטים, ניהול כספים בתאגידים בהיקף כספי ניכר לרבות ניהול תקציבי פיתוח ובנייה, ניהול משאבי אנוש בהתאם ליעדים העסקיים בארגונים ציבוריים בפריסה ארצית, מערכות מידע ותפעול.

עוד ובנוסף, הכין והוביל תכניות ייצוב והבראה במספר ארגונים והיה שותף מרכזי בהיערכותם מחדש ובהטמעת אוריינטציה עסקית, בעולם הערכים ובתהליכים הניהוליים, שתכליתה המשך מקסום מטרות הארגון בסביבה תחרותית מעוטת משאבים.

במסגרת תפקידו כמנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ אחראי דר' ענבר לייזום והובלת מיזמים עסקיים מחוללי צמיחה בעלי זיקה מוניציפאלית וביניהם: הקמה והפעלה של פארק חמן – פארק תעשייה בהיקף של 1,750 דונם; ייזום פארק מחזור וטיפול בפסולת להפקת אנרגיה; ייזום והפעלה של רשות אכיפה ופיקוח; הרחבות ביישובים, ייזום והקמת מתקנים סולאריים במרחב המועצה; הקמה והפעלה של מיזם ארכיאולוגי-קהילתי; הובלת תכניות אב ומתאר כוללנית ועוד.