רשת המובילים

Yaniv Zohar

Deputy Accountant, Health Ministry

יניב זוהר

סגן חשב משרד הבריאות

משרד האוצר

050-6243193

יניב זוהר

מחזור ממשלתי ב'

Yaniv is currently Deputy Accountant in the Health Ministry. In addition to his ongoing work in this position he is responsible for the Ministry's entire senior staff, serves as a member of the Ministry's Tender Committee in matters related to computing, and is familiar with and accompanies the Ministry's complex and innovative computing projects.

He has a Bachelors' Degree in Accounting and Information Systems, and a Master's Degree in Business Administration, specializing in Finance.

In the past, Yaniv worked as a manager of energy efficiency projects in government hospitals, and as a business risks consultant on for the Ernst & Young Accounting Firm.

His digital vision takes the form of a question: Digital transformation – narrowing gaps or expanding them?

רואה חשבון, בעל תואר ראשון בחשבונאות ומערכות מידע ותואר שני במינהל עסקים התמחות במימון.

עובד כיום כסגן חשב משרד הבריאות. בנוסף לעבודה השוטפת כסגן חשב האחראי על כל מטה משרד הבריאות, משמש כחבר ועדת מכרזים משרדית לענייני מחשוב – מכיר ומלווה את פרויקטי המחשוב המורכבים והחדשניים של המשרד.

בעבר עבד כמנהל פרויקטים של התייעלות אנרגטית בבתי החולים הממשלתיים, וכיועץ לסיכונים עסקיים בפירמת רו"ח Ernst & Young.

בשירותו הצבאי שימש כראש צוות מעבדה לצילום אויר בחיל האויר.

"טרנספורמציה דיגיטלית - צמצום פערים או הרחבתם?"