רשת המובילים

Yigal Bracha

Director of the Youth Division, Sderot Municipality

יגאל ברכה

מנהל אגף נוער וצעירים וחבר ביחידה האסטרטגית העירונית

עיריית שדרות

0526815421‬

יגאל ברכה

מחזור מוניציפלי ב'

Yigal has been serving as director of the Youth Division of the Sderot Municipality since 2014. As part of this position, he is responsible for a number of strategic projects in the city, including the Youth Unit, Youth Center, Digital Transformation, Master Plan for Employment and the "Sderot in the Center" project to promote social mobility in the city.

In addition, he serves as head of all community resources during emergencies.

In the past, between 1998 and 2008, he worked in the private sector in high-tech. He worked in positions such as software developer, QA manager and project manager for automation in CRM systems.

Yigal holds a BA in Computer Science from Bar-Ilan University and an MBA from Ben Gurion University.

החל מ-2014 יגאל משמש מנהל אגף הנוער והצעירים בעיריית שדרות. במסגרת תפקידו זה אחראי על מספר פרויקטים אסטרטגיים בעיר, ובהם יחידת הנוער, מרכז צעירים, טרנספורמציה דיגיטלית, תכנית אב לתעסוקה וניהול פרויקט "שדרות במרכז" לקידום מוביליות חברתית בעיר.

בנוסף, משמש כראש מכלול משאבי קהילה בשעת חירום.

בעברו, בין השנים 1998-2008, עבד במגזר הפרטי בתחום הייטק,. במסגרת תפקידיו שימש כמפתח תכנה, מנהל תחום QA ומנהל פרויקט אוטומציה במערכות CRM.

יגאל הוא בעל תואר ראשון במדעי המחשב מטעם אוניברסיטת בר אילן ותואר שני במנהל עסקים מטעם אוניברסיטת בן גוריון.