רשת המובילים

Yosef Asdi

Secretary Treasurer of the Dir el Asad Local Council

Beit Hakerem Cluster

יוסף אסדי

מנכ"ל

מועצה מקומית דיר אל אסד

050-5245241

יוסף אסדי

מחזור מוניציפלי א'

Yosef is an accountant by profession, having graduated from the Economics and Accounting Department in Ben Gurion University in Beer Sheva.

He worked in the past as a consultant to the Interior Ministry, as an external auditor in local authorities, as an independent accountant and as treasurer in several local authorities. Today he serves as Secretary Treasurer in the Dir el Asad Local Authority.

He is a secular, forgiving person who promotes coexistence between Arabs and Jews in Israel, seeks out innovation and takes responsibility.

Yosef is 58 years old, married, and has five children and four grandchildren.

His digital vision is to adapt himself and the authority in which he works to the digital era, in order to provide good services to the population.

יוסף רואה חשבון במקצוע, בוגר החוג לכלכלה וחשבונאות באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע.

בעבר עבד כיועץ משרד הפנים, כמבקר חיצוני ברשויות מקומיות ,כרואה חשבון עצמאי וכגזבר מספר רשויות מקומיות. כיום משמש כמזכיר גזבר המועצה המקומית דיר אל אסד. אדם חילוני, סלחני, המקדם דו קיום בין ערבים ויהודים בישראל.

אדם המחפש חדשנות ומקבל אחריות.

יוסי בן 58, נשוי ואב לחמישה ילדים וארבעה נכדים.

החזון הדיגיטלי של יוסף הוא להתאים את עצמו ואת הרשות שבה הוא עובד לעידן הדיגיטציה למען שרות טוב לאוכלוסייה.