רשת המובילים

Yuval Shraibman

Executive Director of Tel Aviv University's Center for Innovation in Learning

יובל שרייבמן

מ"מ מנכ"ל המכון לחיזוי טכנולוגיות ומנכ"ל המרכז לחדשנות בלמידה

אוניברסיטת תל אביב

0506-208512

יובל שרייבמן

מחזור ממשלתי ב'

Yuval is the Executive Director of Tel Aviv University's Center for Innovation in Learning. The Center was established by the university's president with the goal of leading the issue of innovation in learning in Tel Aviv University and in the State of Israel's system of higher education. The Center advocates the formulation of a digital pedagogic vision based on the development of new initiatives, collaborations, and the creation of an eco-system of innovation in education.

Yuval has a Bachelor's Degree in Economics and Philosophy from the Hebrew University, and a Master's Degree in Public Policy from Tel Aviv University.

Before his current position Yuval served for two years as a senior consultant to the University President, prior to which he worked in the Finance Ministry as an economist. In his last position in the Finance Ministry he served as a senior consultant to the Director of the Wages and Labor Agreement Department.

Yuval's digital vision is one that is shared by many people in the innovation-in-education community: Use of digital tools and means to make a dramatic change in the way we learn and teach, and in the way that educational systems and institutions perceive and perform their roles. "The Holy Grail" at the end of the road is "individualized learning", in which every student, teacher and organization is offered a tailored learning and instruction process that will enable him (student/teacher/ organization) to realize his potential and satisfy his natural curiosity.

יובל שרייבמן הינו מנכ"ל המרכז לחדשנות בלמידה של אוניברסיטת תל-אביב. המרכז הוקם על ידי נשיא האוניברסיטה מתוך מטרה להוביל את נושא החדשנות בלמידה באוניברסיטת תל-אביב ובמערכת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל. המרכז דוגל בגיבוש חזון פדגוגי דיגיטלי המבוסס על פיתוח מיזמים חדשים, שיתופי פעולה ויצירת קהילה, אקו סיסטם, של חדשנות בחינוך.

בתפקידו הקודם יובל שימש כיועץ בכיר לנשיא האוניברסיטה במשך כשנתיים. לפני המעבר לאוניברסיטה תל–אביב יובל עבד במשרד האוצר של מדינת ישראל ככלכלן ובתפקידו האחרון במשרד האוצר שימש כיועץ בכיר לראש אגף השכר והסכמי עבודה (ראש האגף במשרד האוצר מקביל למנכ"ל משרד ממשלתי). יובל הינו בוגר תואר ראשון בכלכלה ופילוסופיה מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל-אביב.

החזון הדיגיטלי הפדגוגי שלו הוא חזון המשותף לאנשים רבים בקהילת החדשנות בחינוך והוא היכולת לעשות שימוש בכלים ואמצעים דיגיטליים בכדי לעשות שינוי דרמטי באופן בו אנו לומדים ומלמדים ובאופן בו מערכת חינוך ומוסדות החינוך תופסות ומבצעות את תפקידן. "הגביע הקדוש" בסוף הדרך הוא "חינוך מותאם אישי" בו נציע לכל תלמיד, לכל מורה ולכל ארגון תהליך לימוד והוראה מותאם אישי המאפשר לו (תלמיד/ מורה/ ארגון) למצות את הפוטנציאל האישי שלו ואת הסקרנות הטבעית.