רשת המובילים

Zeev Hayut

Executive Director

"Yedidei Atidim" Non-Profit Organization

זאב חיות

מנכ"ל

ידידי עתידים

054-4726632

זאב חיות

מחזור מוניציפלי א'

Zeev is a graduate of the Technion in Agricultural Engineering and Computer Engineering, and has a Master's Degree in Business Administration (EMBA) from Tel Aviv University. In career service in the IDF, he served as commander of field units in the paratroopers, in technological units, and in planning positions – the last of which was head of the IDF's Planning Department, at the rank of Colonel.

After leaving the army he served as head of the Technological Projects Division in the Prime Minister's Office, Executive Director of "Tsafona" – a Public Benefit Company that formulated a strategic plan and set ventures in motion for developing the Galilee, and Executive Director and head of an institute that initiated alternative energy projects.

Over the past six years, he has directed the "Yedidei Atidim" non-profit organization, which has about 25,000 participants, that promotes the ability of youth and young adults from the periphery to advance to higher education, with an emphasis on science and technology. Zeev is married, father to three children, and lives in Tel Aviv.

Zeev's digital vision is making the most of technological progress in digitization to narrow gaps in Israeli society in general, and in local government in particular.

זאב בוגר הטכניון בהנדסה חקלאית ובמדעי המחשב ובעל תואר שני במנהל עסקים-EMBA, מאוניברסיטת תל אביב. בצה"ל, בשרות קבע, שירת כמפקד ביחידות שדה בצנחנים, ביחידות טכנולוגיות ובתפקידי תכנון שהאחרון בהם ראש מחלקת התכנון של צה"ל, בדרגת אלוף משנה.

לאחר השחרור מצה"ל שימש כראש חטיבת הפרויקטים הטכנולוגיים במשרד ראש הממשלה, מנכ"ל "צפונה"- חברה לתועלת הציבור שגיבשה תכנית אסטרטגית והניעה מיזמים לפיתוח הגליל, ומנכ"ל וראש מכון אשר ייזמו פרויקטים בתחום האנרגיה החלופית. בשש שנים האחרונות מנהל את עמותת "ידידי עתידים". עמותה אשר לה כ-25,000 משתתפים, שעוסקת בהתקדמות צעירים ובני נוער מהפריפריה להשכלה גבוהה בדגש על תחומי המדע והטכנולוגיה. זאב נשוי, אב לשלשה ומתגורר בתל אביב.

החזון הדיגיטלי של זאב הוא מיצוי הקידמה הטכנולוגית בתחומים הדיגיטאליים לצמצום פערים בחברה הישראלית בכלל ובשלטון המקומי בפרט.