רשת המובילים

Ziv Ofek

Executive Director of CDI-NEGEV – Center for Digital Innovation

זיו אופק

מנכ"ל

CDI- חל"צ לחדשנות דיגיטלית

052-2514021

זיו אופק

מחזור ממשלתי א'

In the past year, Ziv has founded and served as executive director of CDI-NEGEV – Center for Digital Innovation.

Between the years 2004-2014, Ziv was the founder and deputy director of technologies of dbMotion, sold in 2013 to the American Allscripts. He originally proposed the idea and the model of the dbMotion platform for the sharing of semantic medical information and the management of treatment populations. This platform is currently being used by many tens of medical organizations and hundreds of hospitals throughout the world.

In his previous position, Ziv served as deputy director of Research and Development in Ness-ISI, a subsidiary of Ness Technologies. There he initiated and led the development and implementation of systemic solutions in the area of medical information systems, including the 'Ofek' system for medical information sharing that is used by 100% of the hospitals, clinics, HMO's and doctors in the Israel health system.

In 1993-1994 Ziv was manager of the software department in Eshed Engineers and Consultants.

Ziv has a Bachelors degree in Industrial Engineering and Management, specializing in Information Systems, from Ben Gurion University.

בשנה האחרונה זיו ייסד ומשמש מנכ"ל של חברת CDI-NEGEV- מרכז לחדשנות דיגיטלית.

בין השנים 2004 -2014 היה זיו מייסד וסמנכ"ל טכנולוגיות של חברת dbMotion שנמכרה בשנת 2013 לחברת Allscripts האמריקאית והוגה הרעיון והמודל של פלטפורמת dbMotion לשיתוף מידע רפואי סמנטי וניהול אוכלוסיות מטופלים שנמצאת בשימוש בעשרות רבות של ארגונים רפואיים ומאות בתי-חולים ברחבי העולם.

בתפקידו הקודם שימש סמנכ"ל מחקר ופיתוח בחברת Ness-ISI , חברת בת של נס טכנולוגיות. במסגרת התפקיד יזם והוביל פיתוח ויישום של פתרונות מערכתיים בתחום מערכות המידע ברפואה, ביניהם מערכת 'אופק' לשיתוף מידע רפואי במערכת הבריאות של ישראל שנמצאת בשימוש מלא של 100% מבתיה"ח, המרפאות, קופות החולים והרופאים בישראל.

בין השנים 1993 -1994 היה זיו מנהל מחלקת תוכנה בחברת א.ש.ד מהנדסים ויועצים.

לזיו תואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול, התמחות במערכות מידע מטעם אוניברסיטת בן-גוריון.