רשת המובילים

Zohar Sharon

Director of the Municipal Information Administration, Tel Aviv Municipality

זוהר שרון

מנהל מינהלת הידע העירוני (מנהל אגף)

עיריית תל-אביב-יפו

053-2502946

זוהר שרון

מחזור ממשלתי א'

Since 2006, Zohar has served as director of the Municipal Information Administration in the Tel Aviv Municipality. He is responsible for making professional knowledge in the municipality accessible for the benefit of improving municipal services. The municipality's Foundation of Urban Knowledge serves as a platform for provision of municipal services in service centers and in municipal units by documenting ongoing information and professional knowledge, and by establishing many information sites for use by all municipal workers. In addition, Zohar is responsible for the infrastructure for citizen-centered information management, for the ongoing management of the municipality's website, for initiating, leading and managing the municipal e-government program for creating online services for residents, and for management of the Digital Project. The Digital Project makes services accessible to residents by providing them with personalized information and benefits, with the option of performing on-line tasks in a personal area, and with a mail service. In addition, Zohar is a partner to Tel Aviv's 'Smart City' project.

Between the years 2001-2005, Zohar served as director of Planning, Information and Evaluation in the Social Services Division of the Tel Aviv Municipality, where he coordinated yearly work plans, led planning and implementation teams, and established the "Social Portal" – an information and knowledge management system for the use of municipal social service workers.

Prior to this Zohar served as head of the Strategic Plan for the Elderly, professional assistant to the director of Welfare Services, and social worker in the Hatiqvah neighborhood, all in the Tel Aviv-Yafo Municipality.

Zohar has an MA in Administration and Public Policy and a BA in Social Work, both from Tel Aviv University. As part of his studies, he wrote a thesis entitled "The Degree of Use and the Variables Related to Use by Social Workers of the Portal for Management of Information and Knowledge."

Zohar is a graduate of a course in Organizational Knowledge Management at the Management College.

החל משנת 2006 משמש זוהר כמנהל מינהלת הידע העירוני בעיריית תל-אביב-יפו. במסגרת תפקידו אחראי זוהר על הנגשת הידע המקצועי בעירייה לטובת שיפור השירותים העירוניים- תשתית הידע העירוני של העירייה מהווה פלטפורמה לאספקת השירותים העירוניים במרכזי השירות וביחידות העירייה באמצעות תיעוד מידע וידע מקצועי עירוני שוטף והקמת אתרי ידע רבים לשימוש של כלל עובדי העירייה. בנוסף, אחראי זוהר על תשתית ניהול המידע בתפיסת התושב וניהול שוטף של אתר האינטרנט העירוני, יזום, הובלה וניהול של תוכנית "עירייה זמינה" ליצירת שירותים מקוונים לתושבים וניהול פרויקט דיגיתל המהווה פלטפורמה חדשה להנגשת שירותים לתושבים במתן מידע אישי מותאם למחשב, הטבות וביצוע פעולות באמצעות אזור אישי ודיוור מידע. בנוסף שותף זוהר בהובלת העיר תל-אביב כעיר חכמה.

בין השנים 2005-2001 שימש זוהר כמנהל תחום תכנון, מידע והערכה במנהל שירותים חברתיים של עיריית תל-אביב-יפו שם ריכז תכניות עבודה שנתיות, הוביל צוותי תכנון ויישום והקים את ה"פורטל החברתי" –מערכת לניהול מידע וידע המשמשת את עובדי השירותים החברתיים בעירייה.

עוד קודם לכן שימש זוהר מנהל תכנית אסטרטגית לזקנה, עוזר מקצועי לראש אגף שירותי רווחה ועובד סוציאלי בשכונת התקווה, כולם בעיריית תל-אביב יפו.

לזוהר תואר שני במינהל ומדיניות ציבורית ותואר ראשון בעבודה סוציאלית, שניהם מטעם אוניברסיטת תל-אביב. במסגרת לימודיו כתב זוהר עבודת תזה בנושא "מידת השימוש והמשתנים הקשורים לשימוש שעושים עובדים סוציאליים בפורטל לניהול מידע וידע".

זוהר בוגר קורס מנהלי ידע ארגוני מטעם המכללה למנהל.