על התוכנית

רקע

 

אנו נמצאים בעיצומה של תקופה ייחודית.

בזכות שילוב של בשלות טכנולוגית וסדרת החלטות ממשלה, עומדת לפתחנו הזדמנות לצמצום פערים חברתיים ולצמיחה בחברה הישראלית באמצעות חדשנות ודיגיטציה של תהליכים ממשלתיים.

    <  לקריאה נוספת
 

ישראל דיגיטלית ותוכנית "מובילים דיגיטליים"

 

בהחלטת הממשלה 2097 (חכ/41), סעיף 20, מיום 10.10.2014, בנושא עידוד חדשנות במגזר הציבורי, קידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית", העברת התקשוב הממשלתי ממשרד האוצר למשרד ראש הממשלה והרחבת תחומי פעילותו, הוטל על ראש מטה "ישראל דיגיטלית" והממונה על התקשוב הממשלתי, בתיאום עם נציב שירות המדינה ונציג אגף תקציבים, לבנות תוכנית הכשרה שנתית למובילים 2.0 מתוך שירות המדינה, שתחל בשנת 2015 כאמור, המיזם המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" הוקם כפועל יוצא של החלטות הממשלה והוא עוסק בגיבוש מדיניות לאומית לשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת וביישומה.

    <  לקריאה נוספת

על התוכנית - הווה ועתיד

עד כה התקיימו מחזור א ומחזור ב של תוכנית מובילים דיגיטליים לשלטון המרכזי, ומחזור א של מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי. תוכנית נוספת לשלטון המרכזי נפתחת בפברואר 2018 ותוכנית נוספת לשלטון המקומי תיפתח באפריל 2018.

 
    <  לקריאה נוספת

יעדי התוכנית 

תוכנית מובילים דיגיטליים נועדה להשיג את היעדים הבאים:

(1) בניית קבוצת מובילים ברמה הארצית וברמה המקומית שרוכשת ומחזיקה לאורך זמן ב:

  • ידע בדיגיטציה וביצירת שינוי באמצעות דיגיטציה.

  • תפיסות חיוביות ביחס לדיגיטציה ולתועלת שבה לערכים כגון האזרח במרכז ושקיפות וכן לצורך בשיתוף פעולה.

 
    <  להמשך הפרק
 

קהל היעד

התוכנית מיועדת למנהלים מצטיינים מהסגל הבכיר ולעתודה לסגל הבכיר בשירות הציבורי, בעלי אופי דומיננטי, יכולת ורצון לשפר תהליכים וסמכות ביצוע, המגיעים ממשרדי הממשלה, מהשלטון המקומי ומהמגזר השלישי.

הרכב הקבוצה הסופי יכלול:

    <  לקריאה נוספת

הרעיון המארגן

התוכנית מעבירה את משתתפיה מסע העובר דרך שלוש שאלות מרכזיות:

מהי טרנספורמציה דיגיטלית ולשם מה היא נועדה?

כיצד יוצרים טרנספורמציה דיגיטלית?

מי את/ה צריך/ה להיות כדי לקדם טרנספורמציה דיגיטלית?

 

מובילים דיגיטלים מובילים דיגיטליים איך לעשות מובילים דיגיטלים איך לעשות מובילים דיגיטליים תכנית מובילים דיגיטלים תוכנית מובילים דיגיטלים מובילים שלטון מקומי תוכנית מובילים דיגיטליים תוכנית מובילים לשלטון המקומי