על התוכנית

רקע

 

אנו נמצאים בעיצומה של תקופה ייחודית.

בזכות שילוב של בשלות טכנולוגית וסדרת החלטות ממשלה, עומדת לפתחנו הזדמנות לצמצום פערים חברתיים ולצמיחה בחברה הישראלית באמצעות חדשנות ודיגיטציה של תהליכים ממשלתיים.

    <  לקריאה נוספת

בשנים האחרונות יצרה ממשלת ישראל תנאים משלימים המאפשרים ביצוע מהפכה אמיתית באיכות השירותים הניתנים לאזרח.

ראשית הוחלט על פרויקט שאפתני להנחת תשתית של סיבים אופטיים ברחבי המדינה, בדגש על אזורי הפריפריה, כדי לאפשר לכל בית אב ובית עסק להתחבר לרשת האינטרנט במהירות שיא של MB1,000. תשתית זו מייצרת הזדמנות לקפיצת מדרגה בתחום השירותים הדיגיטליים הן במגזר הציבורי והן במגזר העסקי.

שנית, במטרה לקדם צמיחה כלכלית, להגדיל את הרווחה החברתית ולצמצם פערים חברתיים באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת קיבלה ממשלת ישראל סדרת החלטות שעניינן גיבוש מדיניות לאומית לשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת: החלטה 1046 מיום 15.12.2013 עוסקת בהקמת המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" האמון על יישום מדיניות זו. החלטה 2097 מיום 10.10.2014 עוסקת בעניין הרחבת תחומי פעילות של רשות התקשוב הממשלתית, עידוד חדשנות במגזר הציבורי וקידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית", כולל העברת הרשות ממשרד האוצר למשרד ראש הממשלה כדי לעודד הטמעת חדשנות במגזר הציבורי, להביא ליעילות ולחיסכון בעבודת משרדי הממשלה, לשפר את השירות הממשלתי לציבור ועוד. ביום 28.6.2015 התקבלה החלטה 151 העוסקת בהרחבת קידום הסוגיה "ישראל דיגיטלית".

לבסוף, ראוי לציין את ההשקעה הכספית בדיגיטציה של השירות הציבורי, לרבות שיפור השירות והגברת השקיפות, העומדת על כ-1.5 מיליארד ש"ח בכל שנה.

צעדים אלה ואחרים יוצרים קרקע פורייה לשינוי אמיתי בטווח זמן קצר-בינוני ובטווח הארוך.

על רקע זה התחדד הצורך בפיתוח הון אנושי דיגיטלי בממשלה כתשתית אנושית רוחבית שתניע את הטרנספורמציה הדיגיטלית במגזר הציבורי.

סגירת הפרק
 

ישראל דיגיטלית ותוכנית "מובילים דיגיטליים"

 

בהחלטת הממשלה 2097 (חכ/41), סעיף 20, מיום 10.10.2014, בנושא עידוד חדשנות במגזר הציבורי, קידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית", העברת התקשוב הממשלתי ממשרד האוצר למשרד ראש הממשלה והרחבת תחומי פעילותו, הוטל על ראש מטה "ישראל דיגיטלית" והממונה על התקשוב הממשלתי, בתיאום עם נציב שירות המדינה ונציג אגף תקציבים, לבנות תוכנית הכשרה שנתית למובילים 2.0 מתוך שירות המדינה, שתחל בשנת 2015 כאמור, המיזם המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" הוקם כפועל יוצא של החלטות הממשלה והוא עוסק בגיבוש מדיניות לאומית לשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת וביישומה.

    <  לקריאה נוספת
מובילים דיגיטלים
מובילים דיגיטליים

חזון המטה מכוון לכך שישראל תמנף את ההזדמנות הטמונה במהפכה הדיגיטלית ובהתקדמות טכנולוגיות המידע והתקשורת כדי לאפשר צמצום פערים, צמיחה כלכלית מואצת והפיכת הממשל לחכם, מהיר ידידותי ומוביל עולמי בתחום הממשל הדיגיטלי. היעדים האסטרטגיים הנגזרים מחזון זה הם:

 • קירוב הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית: שיפור האוריינות הדיגיטלית, הנגשת שירותים ומוצרים ציבוריים, פיתוח התעסוקה והעסקים בפריפריה.

 • הורדת יוקר המחייה: קידום הדיור והנדל"ן, פיתוח וקידום מוצרים דיגיטליים המייצרים חיסכון, עידוד צרכנות נבונה.

 • מיצוי זכויות: הנגשת מידע על זכויות, ייעול תהליכי מימוש זכויות.

 • קידום תעשיות ועסקים דיגיטליים: פיתוח תעשיות דיגיטליות, הפיכת עסקים לדיגיטליים, קידום מסחר מקוון, פיננסים בעידן הדיגיטלי.

 • פיתוח שוק התעסוקה: הקניית מיומנויות תעסוקה, הכשרות מקוונות, הסרת חסמי מרחק, הכשרות בתחומי ה-ICT והדיגיטל.

 • פיתוח תשתיות: פיתוח תשתיות תקשורת וסביבת פעילות דיגיטלית.

 • שיפור השירותים הציבוריים: חינוך דיגיטלי, בריאות דיגיטלית, רווחה דיגיטלית, הכשרה תעסוקתית דיגיטלית ועוד.

 • הנגשת הממשלה וצמצום הבירוקרטיה: שיפור השירות לאזרח ולתושב, ממשל פתוח.

 • ממשל חדשני ואפקטיבי: הגברת הדיגיטציה, מדיניות מבוססת מידע, פיתוח ההון האנושי, קידום החדשנות בממשלה.

 

במסגרת המיזם התחדדה ההבנה שיישומו של החזון דורש שינויים מערכתיים מורכבים, ובהם שינויים הקשורים בתשתיות, בבירוקרטיה ובטכנולוגיה, ואחרים הקשורים בתרבות הארגונית ובהון האנושי. עלה כי יש לרתום בכירים ובכירות בממשלה להזדמנויות הטמונות בחדשנות הדיגיטלית ולשימוש נבון בה. על כן הוחלט לקדם תפיסה חדשה בקרב הפקידות הבכירה הציבורית במטרה לפתח את ההון האנושי הדיגיטלי הנדרש להובלת מהפכה זו.

זה סיפור בריאתה של תוכנית מובילים דיגיטליים.

סגירת הפרק
איך לעשות מובילים דיגיטלים

על התוכנית - הווה ועתיד

עד כה התקיימו מחזור א ומחזור ב של תוכנית מובילים דיגיטליים לשלטון המרכזי, ומחזור א של מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי. תוכנית נוספת לשלטון המרכזי נפתחת בפברואר 2018 ותוכנית נוספת לשלטון המקומי תיפתח באפריל 2018.

 
    <  לקריאה נוספת
איך לעשות מובילים דיגיטליים

מטרת התוכנית

מטרת התוכנית היא קידום ממשל חכם וידידותי, צמצום פערים חברתיים והאצת צמיחה כלכלית באמצעות הכשרה של קבוצת סוכני שינוי ברמה הארצית וברמה המקומית שיובילו שינוי על ידי חדשנות דיגיטלית במרחב הציבורי ויפעלו כרשת פעילה ואפקטיבית. הגשמת המטרה עוברת דרך שותפות עמוקה בין מטה "ישראל דיגיטלית", רשות התקשוב, משרד הפנים, נציבות שירות המדינה ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל. באמצעות שותפות זו אנו מייצרים גב מקצועי חזק ואסטרטגי המסייע למובילים להפוך לקבוצת סוכני שינוי בעלי השפעה במרחב הציבורי.

סגירת הפרק

יעדי התוכנית 

תוכנית מובילים דיגיטליים נועדה להשיג את היעדים הבאים:

(1) בניית קבוצת מובילים ברמה הארצית וברמה המקומית שרוכשת ומחזיקה לאורך זמן ב:

 • ידע בדיגיטציה וביצירת שינוי באמצעות דיגיטציה.

 • תפיסות חיוביות ביחס לדיגיטציה ולתועלת שבה לערכים כגון האזרח במרכז ושקיפות וכן לצורך בשיתוף פעולה.

 
    <  להמשך הפרק
 • כלים ומיומנויות לקידום תהליכים ופרויקטים דיגיטליים, כולל יצירת שיתופי פעולה ורכישת שיטות ניהול חדשניות.

 • העצמה אישית ומקצועית כמנהיגים וכמובילי שינוי דיגיטלי.

 • תפיסת תפקיד מגובשת כמובילים דיגיטליים.

 • שפה, אתוס ותחושת שליחות משותפים.

 • קשרים מקצועיים בין העמיתים.

 

(2) בניית קבוצת מובילים ברמה הארצית וברמה המקומית שיוצרת ומקדמת:

 • פרויקטים דיגיטליים אישיים.

 • פרויקטים דיגיטליים קבוצתיים על ידי עמיתים ממשרדי ממשלה וממגזרים שונים או מאותה רשות מקומית.

 • שיתופי פעולה בין עמיתים ממשרדים, מרשויות מקומיות וממגזרים שונים לצורך קידום דיגיטציה.

 • מסה קריטית של פרויקטים דיגיטליים מוצלחים המקדמים לפחות אחת ממטרות העל של "ישראל דיגיטלית".

 • מעורבות של העמיתים במנגנונים ובתהליכים לקידום דיגיטציה ברמה הממשלתית וברמה המוניציפלית.

 • רשת עמיתים פעילה ואפקטיבית של מנהלים מהמגזר הציבורי והשלישי, המובילה שינוי במרחב הציבורי באמצעות דיגיטציה.

 • שינוי תפיסה בארגונים ציבוריים ביחס לעולם הדיגיטלי וביחס ליכולת ולצורך בשימוש בדיגיטציה ככלי לקידום מטרות העל.

 • קידום היכולות הדיגיטליות (בגרות דיגיטלית) של משרדי הממשלה ושל הרשויות המקומיות.

סגירת הפרק
 
תכנית מובילים דיגיטלים

קהל היעד

התוכנית מיועדת למנהלים מצטיינים מהסגל הבכיר ולעתודה לסגל הבכיר בשירות הציבורי, בעלי אופי דומיננטי, יכולת ורצון לשפר תהליכים וסמכות ביצוע, המגיעים ממשרדי הממשלה, מהשלטון המקומי ומהמגזר השלישי.

הרכב הקבוצה הסופי יכלול:

    <  לקריאה נוספת
תכנית מובילים דיגיטליים
 • אנשי מדיניות ותוכן לצד אנשי טכנולוגיה.

 • אנשי משרדי מטה ורגולציה (ראש הממשלה, משפטים, אוצר) לצד משרדי ביצוע (למשל בריאות, חינוך, רווחה, כלכלה).

 • אנשים מהמגזר השלישי שעבודתם רלוונטית לעבודת השלטון המרכזי והשלטון המקומי.

בגיבוש תמהיל הקבוצה יש לחתור לשוויון מגדרי ולייצוג של אוכלוסיות מיעוטים.

התוכנית תיצור תשתית ארגונית לביצוע פרויקטים גם לאחר סיום התוכנית כצוותי משימה וכפרטים. הרשת החברתית והמקצועית שתיווצר בין משתתפי התוכנית ובין בכירים נוספים שייטלו בה חלק צפויה לסייע רבות לחבריה להוביל את השינוי ולהסיר חסמים בדרך למימושו.

אנו מאמינים שהשקעה בעובדים מצטיינים בשירות הציבורי המתאימים להוביל את השינוי תאפשר התגברות על חסמים ותסייע להתקדמות מהירה ביישום הפרויקטים.

סגירת הפרק
תוכנית מובילים דיגיטליים

הרעיון המארגן

התוכנית מעבירה את משתתפיה מסע העובר דרך שלוש שאלות מרכזיות:

מהי טרנספורמציה דיגיטלית ולשם מה היא נועדה?

כיצד יוצרים טרנספורמציה דיגיטלית?

מי את/ה צריך/ה להיות כדי לקדם טרנספורמציה דיגיטלית?