רשת המובילים

עם סיום המחזור הראשון של התוכנית הבנו כי בידינו משאב מדהים שיש להשתמש בו. החלטנו להקים רשת בוגרים לבוגרי התוכניות (הממשלתית והמוניציפלית יחדיו). התחדדה בנו ההכרה כי עיקר הטרנספורמציה הדיגיטלית במגזר הציבורי הנעשית על ידי משתתפי התוכנית תתרחש החל מרגע סיום תוכנית ההכשרה, וכי עלינו מוטל לסייע לבוגרים ולהעמיד לרשותם רשת תמיכה מקצועית.

 

מטרות רשת הבוגרים

 

(1) מקצועית: התפתחות מקצועית בתחום מנהיגות והובלה בעידן הדיגיטלי ובכלל זה חיבור לאקו-סיסטם היזמי והדיגיטלי.

(2) חברתית: חיזוק הקשרים בין המובילים בתוכניות השונות ויצירת קהילה של מובילים דיגיטליים.

(3) יישומית: מתן מענה וליווי לפרויקטים דיגיטליים שמובילים חברי הרשת, ויצירת תנאים אופטימליים להצמחת פרויקטים נוספים בדגש על פרויקטים רב-משרדיים ורב-מגזריים.

"התוכנית פתחה לי חלון ללמידה משותפת ולהחלפה של רעיונות עם המון אנשים מיוחדים ומוכשרים. התוכנית גם אפשרה לי לצאת מהבועה היומיומית ולעצור לחשיבה מעמיקה על סוגיות בניהול ובתמורות שמתחוללות סביבנו במובן הדיגיטלי, תוך עידוד להיות מי שמובילים את התמורות הללו למקום הנכון במסגרת הממשלה".

שני שרביט

ראש אגף בכיר מדיניות וארגון במטה הסייבר הלאומי

 

עקרונות יסוד

 

(1) בידינו קיים המשאב הגדול ביותר, המשאב האנושי, שהתחיל להוביל את המהפכה הדיגיטלית בשירות הציבורי. הרשת צריכה לשמש מסגרת מעצימה לחבריה, אך היא גם כלי עבורנו, מנהלות תוכניות המובילים ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל, להשפיע על הסוגיות המרכזיות שבהן הרשת תפעל.

 
    <  לקריאה נוספת
 

פעילויות הרשת

מובילים דיגיטלים מובילים דיגיטליים איך לעשות מובילים דיגיטלים איך לעשות מובילים דיגיטליים תכנית מובילים דיגיטלים תוכנית מובילים דיגיטלים מובילים שלטון מקומי תוכנית מובילים דיגיטליים תוכנית מובילים לשלטון המקומי