ניהול התוכנית

איך עושים מובילים דיגיטליים

ניהול התוכנית

 

המחזור הראשון של התוכנית נוהל במסגרת מיזם משותף בין משרד ראש הממשלה, מטה "ישראל דיגיטלית" ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל, בשיתוף נציגי ממשלה מרשות התקשוב הממשלתית ומנציבות שירות המדינה (מטה יישום הרפורמה).

 
    <  לקריאה נוספת

כיום מובילים את התוכנית הממשלתית מטה "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי, רשות התקשוב במשרד ראש הממשלה, המדרשה בנציבות שירות המדינה ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל. את התוכנית לשלטון המקומי מובילים מטה "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי, משרד הפנים ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל.

כל תוכנית מנוהלת על ידי שתיים או שלוש מנהלות תוכניות ממכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל, שבראשן מנהלת תוכנית בכירה. לכל מחזור יש רכזת.

לתוכנית הוקמה ועדת היגוי רחבה שמלווה מקצועית, מפקחת ומבקרת את התנהלות התוכנית לכל אורכה. הוועדה מורכבת מראשי הארגונים השותפים בתוכנית, והיא מוסמכת לקבל החלטות בנושאי מדיניות, כוח אדם ותקציב.

בנוסף הוקם צוות ניהול המוביל את ניהולה השוטף של התוכנית. צוות הניהול כולל נציג מטה "ישראל דיגיטלית", נציג רשות התקשוב ונציג נציבות שירות המדינה. התוכנית לשלטון המקומי כוללת נציג ממשרד הפנים ונציגים ממכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל.

 

חלוקת אחריות בין מטה "ישראל דיגיטלית" ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל:

תפקידי השותפים הממשלתיים בהובלת מטה "ישראל דיגיטלית":

 1. לכנס את צוות הניהול כחלק מתהליך גיבוש התכנים.

 2. לגבש את תוכנית "מובילים דיגיטליים" בהסכמה עם מכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל.

 3. לתרום ידע, ניסיון ויכולות בגיבוש התוכנית ובהפעלתה.

 4. לסייע באיתור מועמדים רלוונטיים לתוכניות ממשרדי המטרה של המיזם הלאומי.

 

תפקידי מכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל:

 1. גיבוש בהסכמה עם מטה "ישראל דיגיטלית" של התוכנית על כלל מרכיביה.

 2. הדרכה, ליווי, הנחיה דינמית, סימולציות, אינטגרציה של למידה.

 3. ליווי פרויקטים ויישומם.

 4. פיתוח ידע חדש בהתאם לצורכי התוכנית (כגון תכנים בנושא מנהיגות דיגיטלית).

 5. גיוס כוח אדם ככול שיידרש למתן השירותים בהסכמה עם נציגי ועדת ההיגוי.

 6. איתור והעסקה של כוח אדם למפגשי התוכנית עצמם.

 7. העמדת התשתית הארגונית לביצוע התוכנית, ובכלל זה התקשרות עם בתי ההארחה וביצוע כל פעולה נדרשת לצורך קיום המפגשים ברמה הגבוהה ביותר האפשרית.

סגירת הפרק
 

תקציב

עלות התכנית נעה בין 3 מלש"ח לקבוצה של כ- 25 משתתפים ל- 4 מלש"ח לקבוצה של כ- 40 משתתפים.