מדדים להצלחת התוכנית

מדדי תפוקה ותוצאה להצלחת התוכנית

 

פרק זה מתחלק לשניים. תחילה נתייחס למדדי התפוקה שהוגדרו על ידי צוות התוכנית לבחינת האפקטיביות של העשייה ממחזור למחזור וקידום מדדי התוצאה. לאחר מכן נתייחס למדדי התוצאה שנקבעו על ידי ברוקדייל במסגרת המחקר המלווה את התוכנית.

 
 

מדדי תפוקה

 

מדדי תפוקה הם "תוצרי הפעילות הממשלתית המשקפים את ליבת העשייה המשרדית... מדדים אלו בדרך כלל משקפים את העשייה המשרדית, וניתנים למדידה על ידי המשרד. הם מתארים פעולות המכוונות להשגת תוצאה נוספת, ואינם עומדים בפני עצמם".

    <  לקריאה נוספת

מדדי התפוקה שנקבעו עבור התוכנית:

(1) 30% מבוגרי התוכנית משלימים ביצוע פרויקטים של חדשנות ומיזמים דיגיטליים בעלי חשיבות במסגרת "ישראל דיגיטלית".

(2) משוב של המשרד על הפרויקט או על יוזמות נוספות של משתתפי התוכנית.

(3) עלייה שנתית בהיקף מגישי המועמדות לתוכנית.

(4) עלייה שנתית באיכות המועמדים לתוכנית על פי מבדקי המיון.

(5) 80% מבוגרי התוכניות יסיימו פרק מינימלי של שלוש שנות שירות במגזר הציבורי לאחר סיום התוכנית.

סגירת הפרק
 

מדדי תוצאה

 

"מדדי התוצאה משקפים את השינויים המצופים בסביבה החיצונית (בקבוצת היעד, במשק או בחברה) המשקפים את הערך שיצרה הממשלה ומהווים את התכלית לפעילותה. מדדי התוצאה מושפעים מהעשייה הממשלתית, אך נתונים גם להשפעות חיצוניות... התוצאה היא התועלת שמייצרת הממשלה לציבור, היא הערך והתכלית לפעילותה, והיא הדבר שאנו רוצים להשיג בסופו של דבר. לעיתים קשה להגדיר את התוצאה ולמדוד אותה. לרוב היא מושפעת גם מגורמים בסביבה שלממשלה אין שליטה עליהם. יחד עם זאת, הגדרת התוצאה המצופה מסייעת לנו להבין אם התוכנית הצליחה (גם אם לא הכול תלוי במשרד), ומה כדאי לעשות בעתיד על מנת שתצליח" (מדריך התכנון הממשלתי גרסה 4.1 , עמוד 63)

    <  לקריאה נוספת

מדדי התוצאה שנקבעו כחלק מהמודל הלוגי שגובש על ידי ברוקדייל:

(1) מדד תוצאה – ממשל חכם וידידותי: שיפור בפועל בממשקים עם האזרח ובתהליכי העבודה במגזר הציבורי.

  • מדד תפוקה – 50% מהפרויקטים בתוכנית שיפרו בפועל את הממשק עם האזרח ושיפרו את הממשק בתהליכי העבודה הפנים ארגוניים.

 

(2) מדד תוצאה – צמצום פערים חברתיים: קידום אוכלוסיות פגיעות באמצעות דיגיטציה.

  • מדד תפוקה – 30% מהבוגרים השייכים לרשת מייצגים פריפריה חברתית או גיאוגרפית.

  • מדד תפוקה – 30% מהפרויקטים עוסקים בהנגשה ובקידום אוכלוסיות פגיעות באמצעות דיגיטציה.

  • מדד תפוקה – העלאת המודעות לקידום היכולת של דיגיטציה לצמצם פערים ולסייע לאוכלוסיות פגיעות.

 

(3) מדד תוצאה – האצת צמיחה כלכלית: פיתוח תשתיות ושירותים לאומיים באמצעות דיגיטציה.

  • מדד תפוקה – 50% מהפרויקטים בתוכנית תורמים לשיפור תשתיות ושירותים לאומיים.

 

(4) מדד תוצאה – מסה קריטית של פרויקטים דיגיטליים מוצלחים: פרויקטים שמקדמים לפחות אחת ממטרות העל של "ישראל דיגיטלית".

  • מדד תפוקה – 70% מהפרויקטים הקבוצתיים שנולדו בתוכנית מקודמים בהצלחה גם עם סיומה.

  • מדד תפוקה – 70% מהפרויקטים מסייעים בקידום לפחות אחד מהיעדים של "ישראל דיגיטלית" (ממשל חכם וידידותי, צמיחה כלכלית וצמצום פערים).

 

(5) מעורבות של העמיתים במנגנונים ובתהליכים לקידום דיגיטציה במשרד.

 

(6) רשת עמיתים פעילה ואפקטיבית של מנהלים ממשרדי הממשלה, מהשלטון המקומי, מהמגזר הציבורי ומהמגזר השלישי, המשתפת פעולה ומובילה שינוי במרחב הציבורי באמצעות דיגיטציה.

 

(7) שינוי תפיסה בארגונים ציבוריים (רשויות וממשלה) ביחס לעולם הדיגיטלי וליכולת השימוש בדיגיטציה ככלי לשיפור השירות במגזר הציבורי, לצמצום פערים חברתיים ולהאצת צמיחה כלכלית.

 

(8) קידום התפיסה והיכולות הדיגיטליות של רשויות מקומיות בעלות בגרות דיגיטלית נמוכה.

סגירת הפרק