מדדים להצלחת התוכנית

מדדי תפוקה ותוצאה להצלחת התוכנית

 

פרק זה מתחלק לשניים. תחילה נתייחס למדדי התפוקה שהוגדרו על ידי צוות התוכנית לבחינת האפקטיביות של העשייה ממחזור למחזור וקידום מדדי התוצאה. לאחר מכן נתייחס למדדי התוצאה שנקבעו על ידי ברוקדייל במסגרת המחקר המלווה את התוכנית.

 
 

מדדי תפוקה

 

מדדי תפוקה הם "תוצרי הפעילות הממשלתית המשקפים את ליבת העשייה המשרדית... מדדים אלו בדרך כלל משקפים את העשייה המשרדית, וניתנים למדידה על ידי המשרד. הם מתארים פעולות המכוונות להשגת תוצאה נוספת, ואינם עומדים בפני עצמם".

    <  לקריאה נוספת
 

מדדי תוצאה

 

"מדדי התוצאה משקפים את השינויים המצופים בסביבה החיצונית (בקבוצת היעד, במשק או בחברה) המשקפים את הערך שיצרה הממשלה ומהווים את התכלית לפעילותה. מדדי התוצאה מושפעים מהעשייה הממשלתית, אך נתונים גם להשפעות חיצוניות... התוצאה היא התועלת שמייצרת הממשלה לציבור, היא הערך והתכלית לפעילותה, והיא הדבר שאנו רוצים להשיג בסופו של דבר. לעיתים קשה להגדיר את התוצאה ולמדוד אותה. לרוב היא מושפעת גם מגורמים בסביבה שלממשלה אין שליטה עליהם. יחד עם זאת, הגדרת התוצאה המצופה מסייעת לנו להבין אם התוכנית הצליחה (גם אם לא הכול תלוי במשרד), ומה כדאי לעשות בעתיד על מנת שתצליח" (מדריך התכנון הממשלתי גרסה 4.1 , עמוד 63)

    <  לקריאה נוספת

מובילים דיגיטלים מובילים דיגיטליים איך לעשות מובילים דיגיטלים איך לעשות מובילים דיגיטליים תכנית מובילים דיגיטלים תוכנית מובילים דיגיטלים מובילים שלטון מקומי תוכנית מובילים דיגיטליים תוכנית מובילים לשלטון המקומי