מנהלי השותפות
שי-לי שפיגלמן

ראשת מטה "ישראל דיגיטלית", המשרד לשוויון חברתי

יאיר פרנק

ראש רשות התקשוב במשרד ראש הממשלה

מרדכי כהן

מנכ"ל משרד הפנים

רני דודאי

מנכ"ל מכון אלכא למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל

בשנת 2014 הוזמן מכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל להצטרף למסע ייחודי ומרתק המשותף למטה "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי, לרשות התקשוב במשרד ראש הממשלה, למשרד הפנים, לנציבות שירות המדינה ולג'וינט ישראל. תכליתו של המסע היא קידום טרנספורמציה דיגיטלית במגזר הציבורי בישראל לטובת צמצום פערים, צמיחה כלכלית מואצת והפיכת הממשל לחכם, מהיר וידידותי ולמוביל עולמי בתחום הממשל הדיגיטלי. הפעולה המרכזית שנדרשו לה השותפים לתוכנית במסגרת מסע זה הייתה פיתוח והקמה של רשת השפעה המונה כ-300 בכירים מצטיינים בשירות הציבורי, שיפעלו כצוותי משימה ויקדמו חדשנות דיגיטלית בממשלה בפרט ובמגזר הציבורי בכלל. לצורך כך הוקם צוות ייעודי המורכב ממטה "ישראל דיגיטלית", רשות התקשוב הלאומית, נציבות שירות המדינה, משרד הפנים ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל. פרק הזמן שהצבנו לעצמנו להשלמת המשימה הוערך בחמש שנים, והתשתית שהקמנו לטובת מימוש תכלית זו היא תוכנית "מובילים דיגיטליים". השותפות מגלמת מחויבות של כלל השותפים לקידום טרנספורמציה דיגיטלית הנגזרת באופן ישיר מהחלטות הממשלה, שסימנו את הצורך בביסוס מדיניות לאומית לשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת ויישומה על מנת לצמצם פערים, להנגיש שירותים ולייצר ממשל חכם.

ספר זה מבקש ללכוד, להמשיג ולהפוך לנחלת הכלל את התורה העומדת בבסיס פיתוח התוכנית, את עקרונות העבודה, את התכנים, את המתודולוגיות ואת התובנות העיקריות שצברנו לאורך המסע. הספר נכתב לאחר השלמת מחזור ראשון של התוכנית מובילים דיגיטליים לשלטון המרכזי, ותוך כדי ניהולם של שני מחזורים נוספים: מובילים דיגיטליים לשלטון המרכזי (מחזור ב) ומובילים דיגיטליים לשלטון המקומי (מחזור א). מציאות זו של "כתיבה תוך כדי תנועה" גוזרת את אופיו של התוצר ומעלה התלבטויות רבות. אנו מציעים לקרוא את הספר כ"ספר תורת מובילים דיגיטליים גרסה 1", כלומר גרסה שלמה אך לא מושלמת, המחזיקה ידע נצבר רב ומתוקף אך גם מקפלת בתוכה לא מעט התלבטויות ועדכונים שהתהוו תוך כדי תנועה.

בספר מתוארת התוכנית על כל מרכיביה הפורמליים – פיתוח, תכנון ויישום, תהליך הגיוס והמיון, יחידות התוכן, הפרק הבינלאומי, הלמידה הדיגיטלית, תהליכי ההערכה והמדידה. לצד זאת השתדלנו לשלב תובנות בלתי פורמליות שצברנו לאורך הדרך. שאלנו את עצמנו מהו האופן האפקטיבי ביותר להעלות על הכתב את כל מה שאנחנו יודעים לטובת ארגונים שירצו להתבסס על התורה הכתובה שלנו ולקדם במחוזותיהם פיתוח הון אנושי וטרנספורמציה דיגיטלית. הפתרון שבחרנו הוא כתיבת הספר ברוח "הקוד הפתוח". הידע שצברנו עוּבּד על ידינו ויש לנו רצון לחלוק אותו עם כל מי שמעוניין בכך ולאפשר פיתוח נוסף על בסיס הידע הקיים.

חשוב לנו להבהיר כבר בתחילת הספר מהי נקודת המוצא של התפיסה שלנו. בבסיס התוכנית ניצבת תפיסת המנהיגות המערכתית, כלומר התייחסות למנהיגות כתכונה של מערכת ולא (רק) של יחידים, ומכאן חשיבותה של קבוצה הפועלת יחד למימוש משימת "ישראל דיגיטלית". לתפיסת המנהיגות המערכתית יש השפעה ניכרת על הרכב הקבוצה ועל בחירת המשתתפים. מעבר למרכיבי האישיות הנדרשים מכל משתתף בתוכנית מנהיגות קלאסית, הבאנו בחשבון את העובדה שאתגרים חברתיים-כלכליים גדולים – כמו אתגר "ישראל דיגיטלית" הניצב לפתחה של המנהיגות הציבורית הבכירה בישראל – דורשים עבודה מערכתית-רשתית המשלבת משרדים, ארגונים ומגזרים. אף מנהיג אחד, או ארגון אחד, גדולים ככול שיהיו, לא יוכלו לתת מענה לאתגר כה מורכב, ולכן ההרכב הקבוצתי שנבחר בכל אחד ממחזורי התוכנית הוא הטרוגני ורחב ככל האפשר וכולל נציגים של השלטון המרכזי (משרדי מטה ומשרדי ביצוע), השלטון המקומי, החברה האזרחית, אנשי טכנולוגיה ואנשי תוכן ומדיניות.

אנו מודים על ההזדמנות ליצור שותפות מעין זו, הטומנת בחובה עשייה משותפת אמיתית, המביאה לידי ביטוי את הניסיון המצטבר של כל שותף בתחומי עיסוקו לטובת המשימה הלאומית שהוגדרה. נדגיש כי תוכנית טובה בעינינו אינה רק רשימת המומחים והמתודולוגיות שיוצרים אותה, אלא גם עבודה מדויקת בין כלל השותפים ועם משתתפי התוכנית. עיקר המאמץ, כמו גם הסיפוק בבניית התוכנית, היה העיסוק במשימת ההובלה הדיגיטלית ובו בזמן ביחסים בין כל הגורמים הרלוונטיים. אנו מאמינים כי פיצוח של המשימה ושל היחסים יצליח לייצר תוכנית שתיתן פירות החורגים מגבולותיה.

אנו מאחלים קריאה משמעותית ומהנה!

דבר השותפים

מובילים את המובילים - צוותי התכנית לדורותיהם
מרב חורב

סגנית ראשת מטה "ישראל דיגיטלית",  המשרד לשוויון חברתי

סופי טאוב

רכזת תכנית מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי

ענבר אלמגור

ראש תחום דיגיטציה

ליאורה שטוטמן

מנהלת תוכניות

פזית הוכמן

מנהלת תכניות

שרון פורת

מנהלת תכניות

נועה מילר

רכזת תכניות

גלעד לוסון

רכז תכניות לשעבר

אשר דולב

סגן ראשת מטה "ישראל דיגיטלית", המשרד לשוויון חברתי

דרור מרגלית

סגן ראשת מטה "ישראל דיגיטלית", המשרד לשוויון חברתי

יובל זאנה

ראש תחום במטה ישראל דיגיטלית, המשרד לשוויון חברתי

רועי כהן

נציבות שירות המדינה

רינת שפרן

ראשת תחום פיתוח מוניציפלי במשרד הפנים

מעין רוזנברג שץ

ראשת תחום פיתוח ארגוני ברשות התקשוב הממשלתית

דורית ציוני

מנהלת תכניות בכירה

לבבית פרידמן

מנהלת תכניות

מובילים דיגיטלים מובילים דיגיטליים איך לעשות מובילים דיגיטלים איך לעשות מובילים דיגיטליים תכנית מובילים דיגיטלים תוכנית מובילים דיגיטלים מובילים שלטון מקומי תוכנית מובילים דיגיטליים תוכנית מובילים לשלטון המקומי