מנהלי השותפות
אשר דולב

ראש מטה משרד הדיגיטל הלאומי - ישראל דיגיטלית

שחר ברכה

מ"מ ראש משרד הדיגיטל הלאומי - רשות התקשוב הממשלתי

מרדכי כהן

מנכ"ל משרד הפנים

רני דודאי

מנכ"ל ג'וינט אלכא

מובילים את המובילים - צוותי התוכנית
ענבר אלמגור

ראש תחום דיגיטציה
ג'וינט אלכא

מרב חורב

סגנית משרד הדיגיטל הלאומי ישראל דיגיטלית

סיון גולדשטיין-הבר

מנהלת תחום בכיר שלטון מקומי וערים חכמות במשרד הדיגיטל הלאומי

ישראל דיגיטלית

ניר ינובסקי

מוביל תוכנית בריאות דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי

ישראל דיגיטלית

אדית בר

מנהלת מנהל פיתוח

משרד הפנים

רועי דהן

מנהל אגף בכיר תכנון ופיתוח הון אנושי ברשומ"ק

משרד הפנים

מושי צדרבוים

מנהל אגף עתודות ותכנון אסטרטגי ברשומ"ק

משרד הפנים

אנה סמגרינסקי

מנהלת אגף פיתוח ארגוני חדשנות ודיגיטל

משרד הפנים

סופי טאוב קופיאצקי

מנהלת תוכניות

ג'וינט אלכא

הדס אזולאי

רכזת תוכניות

ג'וינט אלכא

מירה זוהר סבן

מנהלת תוכניות

ג'וינט אלכא

לילך פירסט

מנהלת תוכניות

ג'וינט אלכא

דורית ציוני

מנהלת תוכניות

ג'וינט אלכא

ליאורה שטוטמן

מנהלת תוכניות

ג'וינט אלכא

השותפים והצוות

מובילים דיגיטלים מובילים דיגיטליים איך לעשות מובילים דיגיטלים איך לעשות מובילים דיגיטליים תכנית מובילים דיגיטלים תוכנית מובילים דיגיטלים מובילים שלטון מקומי תוכנית מובילים דיגיטליים תוכנית מובילים לשלטון המקומי