חטיבות התוכנית

התוכנית מונה ארבע חטיבות. חטיבה תיאורטית המעניקה למשתתפים ידע והיכרות בכל הקשור לארבעת עולמות התוכן הבאים: מבואות לטרנספורמציה דיגיטלית, מנהיגות והובלת שינוי דיגיטלי, סוגיות רוחב במגזר הציבורי המקדמות או המונעות חדשנות דיגיטלית ודיגיטציה חברתית כמצמצמת פערים חברתיים-כלכליים ומסייעת לאוכלוסיות מוחלשות. החטיבה הבאה היא חטיבת הפרויקטים השזורה לאורך כל התוכנית ומסייעת למשתתפים ליישם פרקטיקות וידע שצברו בתוכנית הלכה למעשה. חטיבה נוספת היא החטיבה המקוונת, שבמסגרתה צורכים המשתתפים מהתוכנית ידע וכלי באופן סינכרוני וא-סינכרוני. יחידה זו אף היא שזורה לאורך התוכנית כחוט השני. החטיבה האחרונה היא החטיבה הבינלאומית. חטיבה זו מכילה שתי חלופות מרכזיות – סמינר בינלאומי באקדמיה מובילה או סיור במדינה מובילה בהיבטי חדשנות ודיגיטציה.

חטיבה תיאורטית

 

חטיבה זו כוללת ארבעה עולמות תוכן:

  1. מבואות לטרנספורמציה דיגיטלית.

  2. מנהיגות והובלת שינוי דיגיטלי.

  3. סוגיות רוחב במגזר הציבורי המקדמות או המונעות חדשנות דיגיטלית.

  4. דיגיטציה חברתית כמצמצמת פערים חברתיים-כלכליים ומסייעת לאוכלוסיות מוחלשות.

 
    <  לקריאה נוספת

חטיבת הפרויקטים

המטרות שעמדו לנגד עינינו בגיבוש חטיבת הפרויקטים והבנייתה:

 

(1) קידום טרנספורמציה דיגיטלית בממשלה

קידום הטרנספורמציה נעשה באמצעות "הטענת מצבר הלגיטימציה" ויצירת הצלחות קטנות וגדולות במשרדי הממשלה ויחידות הסמך. דרך ההתנסות אנו חושפים את המשרדים לעשייה דיגיטלית, רותמים סוכני שינוי ומביאים ליצירת קבוצה שמקדמת את החזון הלכה למעשה.

 
    <  לקריאה נוספת
 

חטיבה מקוונת

הלמידה הדיגיטלית בתוכנית באה לידי ביטוי בשלושה אופנים:

(1) חטיבה דיגיטלית – עקרונותיה פורטו בפרק מתודולוגיות הלמידה.

התוכנית פועלת על פי עיקרון מרכזי של Blended Learning, המשלב למידה מקוונת בין מפגשי התוכנית שבהם הלמידה היא "קלאסית" (פנים אל פנים). הפלטפורמה הדיגיטלית שבה אנו עושים שימוש היא הפלטפורמה של edX בגרסתה הישראלית, שהותאמה לצרכים הישראליים על ידי המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית במטה "ישראל דיגיטלית" ובשיתוף עם מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית).

    <  לקריאה נוספת
 

חטיבה בינלאומית

מטרת החטיבה הבינלאומית היא להרחיב את הפרספקטיבה של הובלת שינוי דיגיטלי. ישראל שייכת למועדון המכונה D5, הכולל את המדינות בריטניה, אסטוניה, דרום קוריאה, ניו זילנד וישראל. חמש המדינות חברו יחד כדי לקדם למידה משותפת על טרנספורמציה דיגיטלית של ממשלות. במובן זה, "ישראל דיגיטלית" היא חלק מסיפור גלובלי בינלאומי. לצד מדינות אלה יש עוד מדינות רבות שהן מודל להשוואה ולמידה, ובהן ארצות הברית, קנדה ומדינות סקנדינביה. למידה מהן היא הכרחית כדי להרחיב את הפרספקטיבה, ליצור רישות בינלאומי, ללמוד על חסמים ועל הזדמנויות במדינות אחרות ולקדם את הישגיה של ישראל בעולם.

    <  להמשך הפרק

מובילים דיגיטלים מובילים דיגיטליים איך לעשות מובילים דיגיטלים איך לעשות מובילים דיגיטליים תכנית מובילים דיגיטלים תוכנית מובילים דיגיטלים מובילים שלטון מקומי תוכנית מובילים דיגיטליים תוכנית מובילים לשלטון המקומי