רשת המובילים

Avital Sandler Loeff

אביטל סנדלר לף

מנהלת

ישראל מעבר למגבלות

מחזור ממשלתי ד'

Avital Sandler Loeff is a board director of JDC-Israel and manages “Israel Unlimited” - a strategic partnership between the JDC, the Israeli government and the Ruderman Family Foundation - to develop innovative services for people with disabilities. She is proud of leading many internationally recognized efforts to promote independent living.

Avital is an expert on the subject and lectures at many conferences in Israel and around the world. She coordinates the Global JDC’s International Commission on Integration.

Prior to her arrival at the JDC, she taught program evaluation at Tel Aviv University, worked as a researcher at the Myers-JDC-Brookdale Institute, and before that, was a clinician.

חברת הנהלת ג'וינט ישראל ומנהלת ישראל מעבר למגבלות- שותפות אסטרטגית של הג'וינט, ממשלת ישראל וקרן משפחת רודרמן - לפיתוח שירותים חדשניים לאנשים עם מוגבלות, שגרים בקהילה. מרכזת את הוועדה הבינלאומית בנושא נכויות

מובילים דיגיטלים מובילים דיגיטליים איך לעשות מובילים דיגיטלים איך לעשות מובילים דיגיטליים תכנית מובילים דיגיטלים תוכנית מובילים דיגיטלים מובילים שלטון מקומי תוכנית מובילים דיגיטליים תוכנית מובילים לשלטון המקומי