רשת המובילים

Ofir Ben Avi

Director of the E-Government Unit

אופיר בן-אבי

סמנכ"ל

CDI- חל"צ לחדשנות דיגיטלית

054-4692267

אופיר בן-אבי

מחזור ממשלתי א'

Since 2012, Ofir has directed the e-government Unit, in the context of which he is responsible for initiating and developing on-line services using multiple channels - internet, mobile phones, on-line service stations, and more - for citizens and businesses.

Over the years, the unit has established technological platforms (e-government products) through which government services are made accessible to the public: Payment services, on-line forms, public sharing applications (GovShare), and mobile apps. Millions of citizens use these services each year.

Ofir is also responsible for the information security and infrastructure systems that defend against cyber-attacks 24/7 and provide maintenance to the government servers.

During the past two years, Ofir has led significant organizational change regarding the service concept and the place of the client in e-government. This change included defining the unit's mission, products, services and oversight for the purpose of improvement and ongoing learning.

The E-Government Unit includes about 270 employees. Management of technological purchasing and ongoing budgetary management are significant factors in the Unit's ability to function and to meet both its work plan and the expectations of all its clients.

With the transfer of the Unit to the Prime Minister's office in January 2015, ambitious objectives were defined for accelerating development of public services, as well as for leading revolutionary service projects. Most significant among these is developing the new gov.il site that will unequivocally embody the "citizen in the center" slogan.

Between 2008-2012, Ofir served as director of applications in e-government. During this time he was responsible for and a partner to creating and developing many service applications, including the government payments service, a social network for intra-organizational information sharing, and an on-line forms service, to name a few.

החל משנת 2012 משמש אופיר מנהל יחידת ממשל זמין בתקשוב הממשלתי. במסגרת תפקידו אחראי אופיר על מערך ייזום ופיתוח שירותים מקוונים לאזרחים ועסקים בערוצי הפצה שונים: אינטרנט, מובייל, עמדות שירות מקוונות ועוד. לאורך השנים הקימה היחידה פלטפורמות טכנולוגיות (מוצרי ממשל זמין) אשר באמצעותן מנגישים את שירותי הממשלה לציבור: שירות התשלומים, שירות הטפסים המקוונים, יישומי שיתוף הציבור GovShare, יישומי מובייל . בכל שנה עושים מיליוני אזרחים שימוש בשירותים אלו.

בנוסף לכך אחראי אופיר גם על מערך אבטחת מידע ומערך התשתיות אשר במסגרתם פעילות 24/7 של הגנה מפני התקפות סייבר ותחזוקת חוות השרתים הממשלתית.

בשנתיים האחרונות הוביל אופיר שינוי ארגוני משמעותי בכל הקשור לתפיסת השירות ומקומו של הלקוח בממשל זמין, השינוי כלל הגדרת יעוד ליחידה, הגדרת המוצרים, השירותים וביצוע בקרה לצורכי שיפור ולמידה לאורך זמן. יחידת ממשל זמין מונה כ-270 עובדים, ניהול תהלכי הרכש הטכנולוגי והניהול התקציבי השוטף הינם גורם משמעותי ביכולת היחידה לתפקד ולעמוד בתוכנית העבודה וציפיות כלל לקוחותיה.

עם מעבר היחידה למשרד ראש הממשלה בינואר 2015 הוגדרו יעדים שאפתניים שמטרתם האצת הפעילות הקיימת לפיתוח שירותים לציבור וכן הובלת פרויקטים מהפכניים בהיבטי השירות לציבור ובראשם פיתוח אתר gov.il החדש המביא לידי ביטוי את האימרה האזרח במרכז בצורה חד משמעית.

בין השנים 2012-2008 שימש אופיר כמנהל מערך יישומים בממשל זמין. במהלך תפקידו זה היה אחראי ושותף ביצירת ובפיתוח יישומי שירות רבים, ביניהם, שירות תשלומים ממשלתי, רשת חברתית להחלפת מידע פנים ארגוני, שירות טפסים מקוונים ועוד רבים ומגוונים.

בעברו שימש אופיר סמנכ"ל וחבר הנהלה בחברת Netwise\Addwise העוסקת בפיתוח מערכות מידע ולאחר מיכן כמנהל פיתוח עסקי במיקרוסופט ישראל, פעילות שהתמקדה במגזר הצבאי ובמגזר הציבורי בתחום הבריאות. לאופיר תואר ראשון במנהל עסקים מטעם המרכז הבינתחומי הרצליה. בנוסף לכך, אופיר בוגר קורס הסבת אקדמיים, מנתחי מערכות ממוחשבות וקורס Web-Master של ג'ון ברייס.

LinkedIn