רשת המובילים

Orit Cotev

אורית קוטב

המשנה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחיים

משרד המשפטים

0506216291

אורית קוטב

מחזור ממשלתי ד'

For the past three years Orit Cotev has served as Deputy State’s Attorney (Civil Affairs) and heads the civil Division of the State Attorney's Office (Districts and headquarter departments). In this capacity she has professional and administrative responsibilities.,

She previously served as Southern District Attorney (Civil) for about two and a half years, and prior to that position, she established and managed the Civil Enforcement Unit at the State’s Attorney’s office for eight years.

Orit serves as chair of the Subcommittee on Appeals of the National Planning and Building Commission.

She has bachelor’s and master's degrees from the Hebrew University of Jerusalem and is a graduate of the Wexner program for senior civil servants.

בשלוש השנים האחרונות, אני משמשת בתפקיד המשנה לפרקליט המדינה )עניינים אזרחיים) ועומדת בראש החטיבה האזרחית של פרקליטות המדינה (מחוזות ומחלקות מטה). מדובר באחריות מקצועית וניהולית. קודם לכן, במשך שנתיים וחצי, הייתי פרקליטת מחוז הדרום (אזרחי), ולפני כן הקמתי וניהלתי במשך שמונה שנים את היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות. נוסף על כך אני משמשת בתפקיד יו"ר ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבניה. בעלת תואר ראשון ושני במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בוגרת תכנית ווקסנר לבכירים בשירות המדינה.

LinkedIn